Z5099 Regionální geografie polárních oblastí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Ondruch (cvičící)
Mgr. Klára Jeklová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Lulák (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Út 11:00–12:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z5099/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Út 13:00–13:50 Z5,02004, J. Ondruch
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH )|| KREDITY_MIN ( 100 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energetických toků, cirkulaci v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na globální změny a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (stabilita klimatu, uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny). Nedílnou součástí přednášek jsou informace o současných trendech výzkumu polárních oblastí, rozvoji turistiky a možných dopadech, ochraně přírodního bohatství krajiny a legislativě, která je při ochraně těchto území uplatňována.
Osnova
 • Regionální geografie Antarktidy
 • Klimatologie Antarktidy
 • Geologie a geomorfologie Antarktidy
 • Glaciologie a hydrologie Antarktidy
 • Flóra a fauna Antarktidy
 • Objevování a poznávání Antarktidy
 • Regionální geografie Arktidy
 • Klimatologie a glaciologie Arktidy
 • Flóra a fauna Arktidy
 • Metoda pylové analýzy
 • Objevování a poznávání Arktidy
Literatura
 • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
 • KING, John Chritopher a J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
 • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
 • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
 • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Výukové metody
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tématicky zaměřených protokolů.
Metody hodnocení
Nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška probíhá písemnou formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.