G5091 Structural geology II

Faculty of Science
autumn 2017
Extent and Intensity
2/2. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 18. 9. to Fri 15. 12. Wed 14:00–15:50 Gp,02006, Thu 12:00–13:50 Gp,02006
Prerequisites (in Czech)
! G5091k Structural geology II && ! NOW ( G5091k Structural geology II ) && ( PROGRAM ( N - GE )|| G4101 Structural geology || G4101k Structural geology ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Occupational healt and safety )&& NOW ( C7777 Handling chemicals )))
Posluchač by měl být seznámen se základní terminologií strukturní geologie. Absolvování předmětu G4101 Structural geology and geotectonics je pro posluchače bakalářského studia Geologie podmínkou.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 37 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/37, only registered: 0/37, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/37
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Hlavním obsahem předmětu je praktické provedení a procvičení nejdůležitějších metod zpracování tektonických dat. Předmět je určen posluchačům bakalářského se zájmem o poznání základních metod tektonického výzkumu a posluchačům magisterského studia, kteří hodlají složit státní zkoušku z tektoniky. Posluchačům, kteří se chtějí odborně (bakalářská, diplomová práce) věnovat tektonice, je absolvování předmětu doporučeno již ve třetím ročníku.
Syllabus
  • Force, stress on a plane, stress in a point. Fracturation. Paleostress analysis. Ductile creep. Origin of preferred orientation. Izostasy.
Literature
  • TWISS, Robert J. and Eldridge M. MOORES. Structural geology. New York: W.H. Freeman, 1992. 532 s. ISBN 0-7167-2252-6. info
  • DE PAOR, Declan G. Structural geology and personal computers. 1st ed. Oxford: Pergamon, 1996. xvi, 527 s. ISBN 0-08-042430-9. info
  • PARK, R. G. Foundations of structural geology. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1997. xii, 202. ISBN 0412644002. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a praktická cvičení.
Assessment methods (in Czech)
praktické vyřešení úlohy (písemný test)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Bude otevřen v podzimním semestru 2017/2018.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2017/G5091