GI231 Metody vyhledávání ložisek nerostných surovin - praktická cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jakub Výravský (přednášející)
Mgr. Přemysl Pořádek (přednášející)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 14:00–15:50 Gp,02006
Předpoklady
( PROGRAM ( KOS ) || G5061 Ložisková geologie ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je určen studentům, kteří se chtějí procvičit v metodách používaných v prospekci ložisek nerostných surovin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/21, pouze zareg.: 0/21, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/21
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty používat postupy a metodiku využívanou při prospekci ložisek nerostných surovin.
Osnova
  • 1) Krátká rešerše o geologii a ložiskovém potenciálu dané oblasti (nedaleko Brna).
  • 2) Praktický nácvik odběru vzorků půd pro půdní metalometrii a vytváření dokumentace k jednotlivým odběrovým místům.
  • 3) Praktický nácvik šlichové prospekce, dokumentace odběrových míst, mineralogické a geochemické vyhodnocení získaného šlichu (binokulární lupa, XRF spektrometr).
  • 4) Praktický nácvik odběru vzorků hornin ze skalních výchozů (chip sampling, channel sampling), dokumentace odběrových míst.
  • 5) Praktický nácvik dokumentace vrtných jader (core logging).
Literatura
    doporučená literatura
  • MARJORIBANKS, Roger W. Geological methods in mineral exploration and mining. 2nd ed. New York: Springer, 2010. xv, 238. ISBN 9783540743750. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů v terénu na základě pokynů vyučujících. Studenti budou rozděleni do týmů o třech lidech.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet bude udělen za vypracování všech protokolů k jednotlivým lekcím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.