Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018

Předmět se v období podzim 2018 nevypisuje.

Rozsah
blok 5 dnů. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8710 Ochrana přírody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen posoudit rizika ohrožení a potenciál zájmového území z hlediska zájmů ochrany přírody - měl by být schopen získávat podklady a zdroje k posouzení environmentálních rizik a navrhovat základní směry přístupu k managementu lokality, které by vedly k udržení, popř. zlepšení jejího stavu.
Osnova
  • Předmět je vyučován v 5 dnech během kterých je uskutečněn: 1. přípravný seminář během kterého jsou zadány studentům témata pro jednotlivé exkurze - ty si pak dle dostupných materiálů dopředu připraví a prezentují na zvolené exkurzi. 2. Exkurze zaměřená na lesní hospodářství, obornictví, lesní rezervace a střety s rekreačními aktivitami. 3. Exkurze zaměřená na říční, rybniční a lužní ekosystémy. 4. Exkurze zaměřená na průmyslové areály, sekundární stepi a obnažené povrchy a skládky. 5. Exkurze zaměřená na problematiku lomů, rekultivací a aktivity nevládních organizací.
Literatura
  • Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp.
Výukové metody
Prezentace lektorů během terénní exkurze. Příprava samostatné prezentace ochranářských problému vybrané taxomonické skupiny (vodní/suchozemští bezobratlí, vodní/suchozemští obratlovci, rostliny).
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě zprávy vypracované na dané téma k vybranému území.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.