EN

PřF:GI001 Modern techniques in geology - Informace o předmětu

GI001 Modern techniques in geology - invited lectures

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Prezentace aktuálních trendů v geologických vědách formou zvaných přednášek významných zahraničních odborníků.
Výstupy z učení
Student získá přehled o současných trendech ve výzkumu v různých oblastech geologických věd. Bude mít přehled o metodice výzkumu a bude schopen své znalosti v případě potřeby prakticky aplikovat.
Osnova
  • Datum: 3.12 - 6.12. 2018
  • Přednášející: Prof. W.Nemec, University of Bergen, Norway
  • Název kurzu:
  • Sediment gravity flows - their rheology, varieties and recognition in the depositional record,
  • Time frame: lectures ca. 20 /minimum 15 hours (distributed over 3 days) +- Field exercise - a small group of participants. Field course is not a compulsory part of the course.
Literatura
  • KNÖDEL, Klaus, Gerhard LANGE a Hans-Jürgen VOIGT. Environmental geology : handbook of field methods and case studies. Berlin: Springer, 2007. 1355 s. ISBN 9783540746690. info
  • Field methods for geologists and hydrogeologists. Edited by Fakhry Assaad - Philip E. LaMoreaux - Travis H. Hughes. Berlin: Springer, 2004. xli, 377. ISBN 3540408827. info
Výukové metody
2 x 1 day short course (lecture)
Metody hodnocení
Students should participate in lectures (attending at least two lectures is mandatory).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Nutná je účast nejméně na dvou přednáškách. Za účast bude udělen zápočet.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2018/2019.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v pátek, konat se budou dva bloky přednášek po 4 hodinách.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.