XS251 Praktická didaktika

Faculty of Science
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Faculty of Science
Supplier department: Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktický trénink prezentačních a komunikačních dovedností realizovaný s využitím popuparizačních a výukových aktivit pořádaných Ústavem fyzikální elektroniky. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen vystoupit s fyzikálním programem před větším neznámým publikem, v případně i v neznámém prostředí, obsahovou i formální stránkou dokáže zaujmout publikum, bude schopen vnímat atmosféru v publiku na základě této zkušenosti reagovat tak, aby získal či udržel soustředěnou pozornost.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci předmětu bude student aktivně prezentovat fyzikální programy připravené pracovníky ÚFE, konkrétně "Pozoruhodný křemík" a Mrazivý dusík".
Teaching methods (in Czech)
Aktivní prezentace fyzikálních programů před studenty středních a základních škol.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet v hodnotě jednoho kreditu je udělen za nejméně pět aktivních prezentací.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2018/XS251