Z1313 Natural hazards - online

Faculty of Science
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
KREDITY_MIN ( 40 )|| PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - MA )
Předmět je určen hlavně studentům studijních programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie, ale i dalším zájemcům. Předpokládají se znalosti z fyzické geografie na úrovni předměty Z0026 Fyzická geografie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 170 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 31/170, only registered: 0/170, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/170
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This course aims to examine the causes of a variety of natural hazards, to investigate their potential impacts on human society and infrastructure, and to evaluate the measures that can be taken to mitigate their destructive effects. Upon successful completion of the course, students will be able to:
a) Describe the causes and dangers associated with specific natural hazards.
b) Assess the risk posed by natural hazards in a variety of hypothetical situations.
c) Describe the techniques that can be used to predict and mitigate the impacts of natural hazards and evaluate the most appropriate measures for varying circumstances.
Learning outcomes
The student understands the causes of individual destruction of natural processes, explains their course, including their interrelations and interconnections. He is acquainted with the possibilities and methods of forecasting and preventing or reducing negative impacts.
Syllabus
 • 1. Introduction to Natural Hazards
 • 2. Earthquake Hazards
 • 3. Volcanic Hazards
 • 4. Mass Movement Hazards
 • 5. Atmospheric Hazards I
 • 6. Atmospheric Hazards II
 • 7. Fluvial Hazards
 • 8. Coastal Hazards
 • 9. Cold Climate Hazards
 • 10. Fires in Nature
 • 11. Biological and Chemical hazards
 • 12. Natural Hazards, Human Society and the Concept of Risk
 • 13. Remote Sensing na Natural Hazards
Literature
 • KUKAL, Zdeněk. Přírodní katastrofy [Kukal, 1983]. Vyd. 2. Praha: Horizont, 1983. 259 s. info
 • REICHARDT, Hans. Naturkatastrophen (Orig.) : Přírodní katastrofy. info
 • JAKEŠ, Petr and Jan KOZÁK. Vlny hrůzy : zemětřesení, sopky a tsunami. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 221 s. ISBN 8071067725. info
 • SMITH, Keith. Environmental hazards : assessing risk and reducing disaster. 4th ed. London: Routledge, 2004. xiv, 306. ISBN 0415318033. info
 • BRYANT, Edward. Natural hazards. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 312. ISBN 0521537436. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK and Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku (Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia). Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 pp. ISBN 978-80-210-4173-8. info
Teaching methods
On-line Lecture
Assessment methods
It is necessary to answer all ROPOT’s; from each ROPOT you need to get more than 0 points, awarage score 60%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Note related to how often the course is taught: Veškerá výuka probíhá online.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2018/Z1313