Bi5659 Geobotanický seminář I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 D32/329
Předpoklady
Geobotanický seminář je nutno zapisovat postupně s čísly I az VI, přičemž první seminář zapisují studenti v 5. semestru bakalářského studia. Studenti 1.-4. semestru bakalářského studia mohou seminář neformálně navštěvovat, v tom případě však po nich není vyžadována aktivní účast a nejsou za návštěvu ani kreditově hodnoceni. Studenti učitelského studia si seminá zapisují po dohodě s vedoucím bakalářské a diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Osnova
  • Program geobotanického semináře je flexibilní, je průběžně aktualizován.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
prezentace tématu práce, výsledků výzkumu a diskuze
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením ostatních a ne více než dvě absence.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.