G9171 Petroarchaeology for archaeologists

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Tue 15:00–15:50 G1,01004, Tue 16:00–16:50 G1,01004
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
To know possibilities of petroarchaeological studies. Be orientated in the classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. To know raw materials of chipped, polished and other lithic industry.
Learning outcomes
At the end of this course, the student will be able to determine stone raw materials.
Syllabus
  • 1. Úvod do problematiky. Tradice tohoto studia na brněnské MU. Definice petroarcheologie. Podobný výzkum v dalších zemích střední Evropy. Srovnávací sbírky nerostných surovin - litotéky. 2. Používané metody: archeologické, geologické, mineralogicko- petrologické, fyzikálně-chemické. Jejich charakteristika. 3. Přehled vyvřelých hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku. 4. Přehled sedimentárních hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku. 5. Přehled metamorfovaných hornin se zřetelem k jejich využívání v pravěku a raném středověku. 6. Suroviny štípaných artefaktů ve střední Evropě. 7. Suroviny broušených artefaktů ve střední Evropě. Suroviny ostatní kamenné industrie a barviv. 8. Základní minerální zdroje Cu, Sn, Au, Ag a FE v pravěku. Stavební kamenné materiály, suroviny k výrobě vápna, produkci keramiky, ozdobné a šperkovní kameny, horniny ke zhotovování žernovů 9. Získávání, těžba a pohyb kamenných surovin v Čechách a střední Evropě během paleolitu až eneolitu. 10.-15. Praktické ukázky surovin, cvičení v jejich poznávání a určování.
Literature
    recommended literature
  • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie [Hejtman, 1981]. 3. opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 261 s. info
  • PŘICHYSTAL, Antonín. Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2009. 331 stran.
  • ŠTELCL, Jindřich and Jaroslav MALINA. Základy petroarcheologie [Štelcl, 1974]. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975. 285 s., 26. info
Teaching methods
lectures, practical exercises with stone samples and artefacts, individual study of the lithotheca at the Department of Geological Sciences, MU, Brno
Assessment methods
Written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/G9171