G9271 Principy moderního geochemického modelování v magmatické petrologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (zástupce)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Simona Krmíčková (cvičící)
Mgr. Petra Šišková (cvičící)
Mgr. Martin Vašinka (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studnety se základními postupy moderního geochemického modelování.
Výstupy z učení
Student se naučí pracovat se základními geochemickými programy včetně programu GCDkit.
Osnova
  • Modelování parciálního tavení, frakčí krystalizace a míšení tavenin pomocí hlavních oxidů, stopových prvků a izotopů.
Literatura
  • ALBARÈDE, Francis. Introduction to geochemical modeling. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xix, 543. ISBN 0521578043. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9271