G9721 Petroarcheologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 G1,01004
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámi s hlavními typy kamenných surovin na štípané artefakty, broušené artefakty (klíny, sekery, sekromlaty), brousky, mlecí kameny, žernovy a přesleny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu by měl bých schopen předběžně identifikovat základní zdrojový materiál artefaktů kamenné industrie.
Osnova
 • 1. Petroarcheologie, geoarcheologie, archeometrie;
 • 2. Těžba surovin v pravěku;
 • 3. Přehled vyvřelých hornin;
 • 4. Přehled sedimentárních hornin;
 • 5. Přehled metamorfovaných hornin;
 • 6. Suroviny štípaných artefaktů;
 • 7. Suroviny broušených artefaktů;
 • 8. Suroviny ostatní kamenné industrie;
Literatura
 • Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy (Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe). - Brno
Výukové metody
Přednášky a cvičení s ukázkami přírodnin
Metody hodnocení
Písemný test, při kterém je nutné určit 30 kamenných surovin a odpovědět 5 teoretických otázek
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9721