M3VM03 Numerické výpočty III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 MP2,01014a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M3VM03/01: Čt 15:00–15:50 MP2,01014a, J. Zelinka
Předpoklady
M2VM02 Numerické výpočty II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o doprovodný předmět k předmětu MB103 - Spojité modely a statistika pro obor Modelování a výpočty. Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků za pomocí dostupného software.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- numericky řešit nelineární rovnice
- provádět výpočty diferenciálního a integrálního počtu funkce více proměnných s použitím výpočetní techniky
Osnova
 • Numerické řešení nelineárních rovnic: metoda pevného bodu, Newtonova metoda, metoda sečen, rychlost konvergence
 • Funkce více proměnných: diferenciální počet, integrální počet
 • Numerické řešení diferenciálních rovnic: jednokrokové a vícekrokové metody, okrajové úlohy
 • Statistické výpočty: intervalové odhady, testování hypotéz, lineární regrese
Literatura
 • KLIMA, Richard E., Neil SIGMON a Ernest L. STITZINGER. Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. 2nd. ed. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. ISBN 9781584886105. info
 • BAUER, Luboš a Arnošt SVOBODA. Výuka matematiky s využitím programu MATLAB. In Sborník příspěvků. první vydání,152str. Brno: nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. s. 14-17, 4str. ISBN 80-7302-051-3. info
 • GANDER, Walter a Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and Matlab. 1. vyd. Beijing, China: Higher Education Press, Beijing, 1999. 330 s. ISBN 7-04-006935-0. info
 • PÄRT-ENANDER, Eva. The Matlab handbook. Harlow: Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-87757-0. info
Výukové metody
Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělován na základě vypracování domácích úkolů (75%), případně cílového projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/M3VM03