MUC41 Kombinatorika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní kurs kombinatoriky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět pojmům variace, permutece, kombinace, princip inkluze a exkluze, latinský čtverec, konečná geometrie, blokové schéma.
Osnova
  • Základní kombinatorické funkce. Variace, permutace, kombinace. Rozklady množin. Rozklady a kompozice přirozených čísel. Princip inkluze a exkluze. Rekurentní formule a jejich řešení. Bloková schémata, latinské čtverce, konečné geometrie.
Literatura
  • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 178 s. ISBN 80-210-2703-7. info
  • VILENKIN, Naum Jakovlevič. Kombinatorika [Vilenkin, 1977] : Kombinatorika (Orig.). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977. 298 s. info
  • NEŠETŘIL, Jaroslav. Kombinatorika [Nešetřil, 1975]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 160 s. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru
Metody hodnocení
Hodinový písemný test, následná ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.