XS152 Pedagogická komunikace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Sucháček (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 Z6,02006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je uvedení studentů do dialogického přístupu k vyučování. Dialogické vyučování je přístup, který využívá sílu komunikace k rozvoji vyšších kognitivních funkcí na straně studentů. V dialogickém vyučování jsou žáci aktivní, podílejí se na dialogické ko-konstrukci znalostí. V kurzu jsou studenti seznámeni s dílčími elementy dialogického vyučování: jeho indikátory a principy. Následně je pozornost věnována vybraným indikátorům – otevřeným otázkám vyšší kognitivní náročnosti, uptake, otevřené diskusi a žákovským promluvám s argumentem. Studenti připravují vlastní mikro vyučování s implementovanými indikátory. Jejich výstupy jsou nahrávány na videokameru a následně studenti dostávají ústní i písemnou formativní zpětnou vazbu. Ta slouží jako východisko pro jejich písemnou reflexi.
Výstupy z učení
Studenti pochopí, jak je možné ve výuce skrze komunikaci ovlivňovat žákovské myšlení a intenzifikovat učení. Studenti se naučí klást otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti. Studenti se naučí dávat uptake. Studenti se naučí navozovat otevřenou diskusi ve třídě. Studenti se naučí stimulovat žákovskou řeč s argumentací.
Osnova
  • (1) Uvedení do kurzu. Základní terminologie. (2) Komunikační situace ve třídě – základní charakteristika. Vztah mezi komunikací a žákovským učením. (3) Koncept dialogického vyučování. (4) Otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti. (5) Uptake a formativní zpětná vazba. (6) Participace žáků na komunikaci. Otevřená diskuse. (7) Mikrovyučování s reflexí a zpětnou vazbou.
Literatura
    doporučená literatura
  • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
přednáška, seminář, mikrovyučování
Metody hodnocení
realizace mikrovyučování, písemná reflexe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.