G9301 Sedimentární pánve a naftová geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–8:50 G1,01004, Čt 9:00–9:50 G1,01004
Předpoklady
! G9300 Pánevní analýza && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Úspěšné absolvovánízákladního kursu ze sedimentologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům magisterského studia geologie. Cílem je seznámit studenty se základy klasifikace sedimentárních pánví a metodami jejich studia. Pozornost je věnována i praktické aplikaci pánevní analýzy zejména při vyhledávání ložisek zemního plynu a ropy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu seznámen se základy klasifikace sedimentárních pánví a metodami jejich studia.
Osnova
 • Základní charakteristiky a definice.
 • Metody studia sedimentárních pánví.
 • Klasifikace sedimentárních pánví.
 • Mechanismus vzniku pánví.
 • Sekvenční stratigrafie - vyplňování pánví.
 • Subsidence
 • Geotermie-tepelná histori výplně pánví.
 • Produkty diagenetické a katagenní přeměny.
 • Pánevní analýza a ložiska surovin.
Literatura
 • Allen P.A., Allen J.R. (2013) Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment. ISBN: 978-0-470-67377-5
 • Einsele G. (2000) Sedimentary Basins. ISBN-13: 978-3540661931
 • Tectonics of sedimentary basins. Edited by Cathy J. Busby - Raymond V. Ingersoll. Cambridge: Blackwell Science, 1995. x, 579 s. ISBN 0-86542-245-1. info
Výukové metody
Teoretická příprava, řešení konkrétních cvičeni
Metody hodnocení
písemný test online, platné pro ukončení v PS 2020
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2020/2021.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G9301