Bi8612c Komparativní osteologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Dreslerová, Ph.D. (cvičící)
Leslie Quade, MSc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 Bp1,01007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je prohloubit praktické znalosti a dovednosti studentů antropologie získaných v předmětu Komparativní osteologie. Během tohoto kurzu budou posluchači seznámeni s metodami a zásadami při práci s lidským a zvířecím osteologickými nálezy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - aplikovat základní komparativní postupy a metody vedoucí ke schopnosti anatomicky popsat a taxonomicky určit osteologický materiál, - odhadnout věk podle kosterních vzorků, - popsat základní tafonomické činitele, podílející se na tafonomické historii sledované archeologické lokality.
Osnova
 • 1. Komparativní osteologie: úvod, anatomické a antropologické názvosloví, popis kosterního nálezu, určení typu kosti a zařazení do systému, roztřídění a kompletace, základní metodické postupy při vyhodnocování osteologického souboru (MNI, NISP, MNE, MAU) – Petra Urbanová, Robin Pěnička (17/9/2021)
 • 2. Histologie kostní a zubních tkání – terminologie, typy tkání, mezidruhové rozdíly, variety humánní a subhumánní mikrostruktury tvrdých tkání, histomorfometrie, elektronová mikroskopie – Petra Urbanová (24/9/2021)
 • 3. Tafonomie kostní tkáně – rozlišení mechanismu poškození kostí – mechanické, chemické, antropogenní, zoogenní, lytické procesy v kostech (na povrchu, ve struktuře), záměrné versus náhodné poškození kostí (lomy, okousání, prokousnutí), zabarvení kostí – Robin Pěnička (1/10/2021)
 • 4. Skeleton axiale. Cranium, ossa trunci: růstové změny, variety, patologie – Robin Pěnička (8/10/2021)
 • TEST 1 – písemný test procvičující základy z hodin 1-3
 • 5. Odontologie: fylogenetické a ontogenetické aspekty, základní deskripce typů zubů a dentice, mezidruhové rozdíly, variety, patologie a růstové změny – Robin Pěnička (15/10/2021)
 • 6. Skeleton axiale. Dentice. Cranium, ossa trunci: fylogenetické a ontogenetické aspekty, základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny – Gabriela Dreslerová (22/10/2021)
 • 7. Morfologie kostí horní končetiny: růstové změny, variety, techniky anatomického rozlišení kostí ruky (ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges manus), stranové a pohlavní rozdíly, odlišení od kostí nohy – Robin Pěnička (29/10/2021)
 • 8. Morfologie kostí horní/přední končetiny: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny – Gabriela Dreslerová (5/11/2021)
 • 9. Morfologie kostí dolní končetiny: růstové změny, variety, techniky anatomického rozlišení kostí nohy (ossa tarsi, ossa metatarsi, phalanges pedis), stranové a pohlavní rozdíly, odlišení od kostí ruky – Robin Pěnička (12/11/2020)
 • TEST 2 – písemný test procvičující základy z hodin 4-8
 • 10. Morfologie kostí dolní/zadní končetiny: základní deskripce, mezidruhové rozdíly, růstové změny – Gabriela Dreslerová (19/11/2021)
 • 11. Morfologie spálených kostí – techniky hodnocení spálených kostí/kremace (objem, pohlaví, věk, teplota), hodnocení termálních změn kostní a zubní tkáně a odhad teploty působení tepelného zdroje, základní vyhodnocení žárového pohřbu - Robin Pěnička (26/11/2021)
 • 12. Praktické aspekty zpracování osteologických nálezů I – procvičování, interpretace Gabriela Dreslerová (3/12/2021)
 • 13. Praktické aspekty zpracování osteologických nálezů II – procvičování, interpretace – Robin Pěnička (10/12/2021)
 • TEST 3 – písemný test procvičující základy z hodin 9-12
Literatura
  povinná literatura
 • FRANCE, Diane L. Human and nonhuman bone identification : a color atlas. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009. xvii, 734. ISBN 9781420062861. info
 • HILLSON, Simon. Mammal bones and teeth : an introductory guide to methods of identification. 1st pub. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 1992. ix, 64. ISBN 9780905853307. info
 • HILLSON, Simon. Teeth. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2005. xiv, 373. ISBN 0521545498. info
 • LYMAN, R. Lee. Vertebrate taphonomy. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 1994. xxvi, 524. ISBN 0521458404. info
 • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
  doporučená literatura
 • Adams, J. B., Crabtree, P. J. 2008: Comparative skeletal anatomy: A photographic atlas for medical examiners, coroners, forensic anthropologist and archeologist. New York: Springer.
 • Hupková, A., Urbanová, P., Pěnička, R. 2012: Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Dostupná na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
 • Reitz E. J., Wing, E. S. 2008: Zooarchaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2017/Bi8612/um/atlas_komparativni_osteologie/index.html#authors
Výukové metody
Příprava formou praktického cvičení. Pod vedením vyučujícího studenti samostatně nebo ve skupinách provádějí praktické úkoly. Výuka bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Výuka bude probíhat prezenční formou.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě účasti, laboratorních protokolů a průběžné přípravy do cvičení, která bude prověřena 3 písemnými testy (20-30 otázek, >60% správně pro úspěšné zvládnutí testu).
Informace učitele
Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na předměty Bi1231, Bi2232 a Bi3233 Anatomie pro antropology I-III, Bi6868 Evoluce kosterní soustavy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi8612c