GPm001 Galerijní exkurze 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.3. exkurze 1 den. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prostřednictvím návštěv muzeí a galerií studentům přiblížit historii a současnost zprostředkování umění.
Výstupy z učení
Student bude schopen na základě návštěv muzeí a galerií interpretovat blíže umělecké dílo. Prostřednictvím aktivní návštěvy galerií se seznámí s konkrétní institucí a současným moderním uměním. Blíže si prohloubí znalosti týkající se galerijních edukačních programů.
Osnova
  • Kontakt s konkrétními institucemi - Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum. Diskuse s lektory a pracovníky institucí. Dokumentace programů.
Literatura
  • JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. Kultura a edukace. ISBN 978-80-7315-207-9.
  • Biesta GJJ, Lawy R, McDonnell J & Lawy H (2008). The art of democracy: Gallery education and young people's democratic learning. Inspiring Learning in Galleries 02: Research Reports, 2, London. Engage (National Association for Gallery Education).
  • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6. info
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
  • Encyklopedie Umění nové doby : Umění nové doby : encyklopedie (Variant.). Edited by René Huyghe. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1974. 470 s. : i. info
Výukové metody
praxe v galerii
Metody hodnocení
Exkurze.
Zápočet.
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na exkurzi a vypracování referátu (reflexe výstav).
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur.htm
Možnosti konzultací, pokyny k nim a k jiným otázkám výuky jsou průběžně oznamovány na vývěskách katedry VV, Poříčí 7.

Consultations possibilities and detailed information and directives for teaching are currently announced on a wall-poster of KVV Department, Poříčí 7
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je v 1. semestru povinný, 2. semestru povinně volitelný.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.