OVp019 Úvod do kulturologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kulturologie je představena jako obecná teorie kultury. Je zde uplatněn axiologický přístup blízký humánní ekologii. Kritika masové kultury a konzumerismu. Hledání podstaty a základů kultury. Zkoumání kulturních jevů a klasifikace poznatků o kultuře. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět obecné teorii kultury a klasifikovat základní poznatky o kultuře.
Osnova
 • 1. Nejvýznamnější formy a charakteristické znaky kultury 2. Základní pojmy teorie kultury 3. Vliv kultury na život jednotlivce a společnosti 4. Kulturologie jako věda o kultuře 5. Pojem a definice kultury 6. Modelování kultury 7. Idea a smysl kultury 8. Masová kultura a technicistní civilizace 9. Kulturní typologie 10. Problematika kulturotvorné kreativity 11. Zkoumání kulturních jevů jednotlivými sociálními vědami 12. Přínos české kultury světu
Literatura
 • White, L. A. – Dilingham, B.: The Concept of Culture, Minneapolis, Burgass 1973. (Koncepce kultury)
 • White, L. A.: The Science of Culture: A Study of Man and Civilization, New York, Ferrar, Strauss 1949. (Studium člověka a civilizace)
 • RYBÁŘ, Radovan. Vítězství globalismu, porážka postmodernismu. In Dekonstrukce demokracie. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. 28 s. ISBN 978-80-210-8067-6. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kam spěje současná kultura a umění? In PhDr. Petra Navrátilová. Budoucnost strojové civilizace. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014. s. 46 - 57. ISBN 978-80-214-5087-5. doi:10.13164/conf.bsc.2014. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. s. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8. info
 • SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 229 s. ISBN 8071789291. info
 • Idea kultury. Edited by Terry Eaglton - Jan Balabán. 1. vyd. Brno: Host, 2001. 150 s. ISBN 80-7294-026-0. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447. ISBN 8086182495. info
 • LAWLESS, Robert. Co je to kultura. V Olomouci: Votobia, 1996. 182 s. ISBN 80-7198-106-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kultura jako výchova k lidskosti a tvořivému životu. In Základy estetiky a kultury. první. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. s. 7-17. ITEM. ISBN 80-7204-002-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Poodhalená tajemství kulturologie. In Na cestě k humanitě. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 60-69. ISBN 80-210-1264-1. info
 • KRAUS, Wolfgang. Kultura a moc :proměna přání. Translated by Vladimír Jochmann. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1993. 181 s. ISBN 80-85619-43-1. info
 • JUŘÍK, Vladimír. Místo a pojetí sociologie kultury. Vyd. 1. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1969. 512 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kolokvium; písemný vědomostní test, náhradou seminární práce nebo nastudovaná kniha.
Informace učitele
Kdo nebude psát závěrečný vědomostní test, tak může náhradou nastudovat 1 knihu z oblasti kulturologie (o kultuře obecně viz sylabus) a přijít s vypracovanou přípravou o ní poreferovat, nebo vypracuje seminární práci (v rozsahu 3-5 normostran + informační zdroje) na vybrané téma z kulturologie (viz uvedená témata níže). Návrhy témat z kulturologie: 1. Co je to kultura (v čem spočívá kulturnost?) 2. Lidová kultura (kulturní tradice, zvyky, slavnosti, rituály) 3. Kulturní památky, nebo starožitnosti 4. Kulturní aktivity (hobby) a volný čas 5. Kulturní instituce (síť muzeí, galerií, knihoven, masmédia) 6. Masová kultura (komercionalizace kultury, kýčovitý styl života 7. Kyberkultura (nové informační technologie) 8. Přínos české kultury světu (tvůrce, dílo, epocha, směr) 9. Obecné zásady kreativity (tvořivosti), schopnosti symbolizace 10. Vlastní téma (po schválení vyučujícím)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp019