TI0004 Lékařská přístrojová technika

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti po úspěšném absolvování předmětu:
budou rozumět biofyzikálním principům a zákonům;
budou umět vysvětlit biofyzikální principy a zákony;
porozumí fyzikálním principům hlavních lékařských přístrojů;
budou chápat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
budou umět vysvětlit základní zákonitosti tzv. fyziologické biofyziky.
Osnova
  • 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování. 2. Měření a registrace teploty. Měření a registrace mechanických veličin. Elektrodiagnostické metody (EKG, EEG, EMG, ERG). 3. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. Biologické účinky ionizujícího záření. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. 4. Ultrazvukové zobrazovací metody. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody. 5. Moderní tomografické metody (CT, MRI). 6. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
  • ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela. Kurz: TE2BP_LEP - Lékařská přístrojová technika. In Katedra technické a informační výchovy - wrack.ped.muni.cz, 2011.
  • CHMELAŘ, M. Lékařská laboratorní technika. Brno: VUT, 2000. 119s. ISBN 80-214-1770-6.
  • DRASTICH, A. Tomografické zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2004. ISBN 80-214-2788-4.
  • ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 408 s. ISBN 80-200-1308-3.
  • CHMELAŘ, M. Lékařská přístrojová technika 1, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 1995. 192 s. ISBN 80-85867-63-X.
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614.
  • ROZMAN, Jiří. Terapeutická technika. Brno: VUT, 2000. 126 s. ISBN 80-214-1488-X.
Výukové metody
Přednášky, diskuze, exkurze, samostudium.
Metody hodnocení
Student zpracuje prezentaci na vybrané téma a prakticky ji předvede jako přednášku ve výuce.
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TI0004