TI1014 Architektura počítačů

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na obsah a vzdělávací látku IT Essentials a požaduje znalosti na této úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. počítat v binární soustavě, převádět mezi soustavami, zapisovat data v různých typech kódů, vysvětlit principy kódování a šifrování dat; 2. umět popsat modely, diagramy a grafy v oblasti informatiky i mimo ni; 3. vysvětlit a popsat funkci jednotlivých součástí počítače vč. pamětí, sběrnic a periferií; 4. vysvětlit principy z oblastí počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochrany; 5. samostatně provádět výklad z oblasti ICT a vysvětlovat principy činnosti počítačů
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. počítat v binární soustavě, převádět mezi soustavami, zapisovat data v různých typech kódů, vysvětlit principy kódování a šifrování dat; 2. umět popsat modely, diagramy a grafy v oblasti informatiky i mimo ni; 3. vysvětlit a popsat funkci jednotlivých součástí počítače vč. pamětí, sběrnic a periferií; 4. vysvětlit principy z oblastí počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochrany; 5. samostatně provádět výklad z oblasti ICT a vysvětlovat principy činnosti počítačů
Osnova
  • 1. Číselné soustavy a logické funkce 2. Kódování a typy kódů 3. Šifrování 4. Modely, grafy a diagramy 5. Vývoj a klasifikace počítačových architektur, procesory a práce s instrukcemi 6. Paměťová architektura počítačů a ukládání dat 7. Základní deska a vnitřní HW počítačů 8. Periferní zařízení a vnější sběrnice 9. Úvod do principů počítačových sítí 10. Malware, antivirová ochrana a bezpečnost dětí na internetu.
Literatura
  • HORÁK, Jaroslav. Hardware : učebnice pro pokročilé. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 9788025117415. info
  • Hardware pro úplné začátečníky. Edited by Pavel Roubal. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xiii, 153. ISBN 8072267302. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, samostatné úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška s praktickou částí na úrovni IT Essentials. Praktickou část je možné splnit kdykoliv během semestru a je podmínkou přístupu k ústní části.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.