Ze0163 Regionální geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a polárních oblastí

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Truhlářová (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost základních principů fyzické a socio-ekonomické geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je podat představu Americe a Austrálii jako fungujících systémech regionálních celků různé dimenze a hierarchického zařazení na bázi přírodních a jim odpovídajících hospodářských a sociálních parametrů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Zdůvodnit vymezení regionu.
- Skládat dílčí komponentní informace a faktické lokalizované informace zařazovat do jejich kontextu.
- Zhodnotit vliv přírodních podmínek na rozmístění obyvatelstva a na rozmístění výrobních a nevýrobních aktivit.
- Srovnat přírodní a socioekonomické podmínky v jednotlivých regionech daného kontinentu.
- Charakterizovat význam a vliv regionu na světovou ekonomiku a politiku.
- Aplikovat dílčí poznatky z obecných předmětů FG a SG na konkrétních příkladech RG.
- Používat relevantní data a mapové podklady k analýze.
- Zhodnotit formulaci očekávaných výstupů v RVP ZV z hlediska předmětu.
- Posoudit obsah učebnic, které se týkají daného tematického celku.
Osnova
 • AMERIKA
 • 1. Stanovení a vymezení zájmového regionu
 • 2. Fyzickogeografické charakteristiky (geologický vývoj, klima, hydrologie, biogeografie)
 • 3. Sociogeografické charakteristiky (obyvatelstvo a osídlení, hospodářství, ekonomická integrace)
 • 4. Regionalizace oblasti a komplexní charakteristika subregionů a zemí (Kanada, USA, Mexiko, Karibská oblast, Brazílie, Argentina, Venezuela, Kolumbie ad.)
 • AUSTRÁLIE
 • 1. Fyzickogeografické charakteristiky (geologie a geomorfologie, klima, hydrologie, biogeografie)
 • 2. Sociogeografické charakteristiky (obyvatelstvo a osídlení, hospodářství, ekonomická integrace)
 • OCEÁNIE
 • Regionalizace oblasti (Mikronésie, Melanésie, Polynésie)
 • POLÁRNÍ OBLASTI
 • 1. Arktida (fyzickogeografické a sociogeografické charakteristiky)
 • 2. Antarktida (fyzickogeografické a sociogeografické charakteristiky)
 • APLIKACE TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ POMOCÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ: Po získání znalosti potřebných pojmů bude pomocí případových studií demonstrována aplikace daných regionální geografie na modelových příkladech rozvíjející geografické myšlení a geografické dovednosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Školní atlas světa. Edited by Eva Klímová - Ivan Bičík - Milan Holeček - Vít Štěpánek - Ví. 4. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2017. 1 atlas. ISBN 9788073933999. info
  doporučená literatura
 • Učebnice pro ZŠ různých nakladatelství (FRAUS, Nakladateství ČGS, Nová škola).
 • Regionální geografie Ameriky pro studenty učitelství zeměpisu pro ZŠ http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/vyuka/reg-ucebnice/
 • Geografie Latinské Ameriky: http://rgla.upol.cz/
 • WEATHERLY, David, Nicholas SHEEHAN a Rebecca KITCHEN. Geographical enquiry. First edition. Glasgow: Collins, 2014. 128 stran. ISBN 9780007411030. info
Výukové metody
Teoretická příprava, skupinové činnosti, diskuze
Metody hodnocení
Vypracování a prezentace zadaného úkolu (referát, příprava hodiny, hodnocení učebnice apod.). Písemná/ústní zkouška. Písemná zkouška obsahuje 12 otevřených otázek hodnocených 12 body, k úspěšnému absolvování je třeba získat min. 7 bodů. Písemná zkouška může být nahrazena ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze0163