Ze0166 Geography in English

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení internacionalizace oboru.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- používat odbornou geografickou terminologii v cizím jazyce;
- prezentovat geografická témata v cizím jazyce;
- komunikovat se zahraničními partnery v cizím jazyce.
Osnova
 • Předmět lze ukončit některou z nabízených variant:
 • - absolvování zahraniční studijní mobility (Erasmus+, Freemover a další; dokládá se záznamem v ISu nebo výpisem známek);
 • - absolvování zahraniční pracovní stáže v oboru (dokládá se záznamem v ISu či potvrzením zaměstnavatele);
 • - napsání bakalářské nebo diplomové práce v cizím jazyce (předkládá se výtisk práce či práce v ISu);
 • - prezentace diplomové práce v cizím jazyce na diplomových dnech na katedře;
 • - úspěšné absolvování předmětu vyučovaného na MU v cizím jazyce (dokládá se výpisem z ISu);
 • - aktivní vystoupení na konferenci v cizím jazyce (dokládá se program konference);
 • - pasivní účast na konferenci, workshopu, semináři či jiné akci pořádané v cizím jazyce (nutné absolvovat min. 3 akce, dokládá se záznamem z akce v cizím jazyce);
 • - působení v roli tutora zahraničního studenta či hosta univerzity (dokládá se seznamem činností a kontaktem na zahr. studenta/hosta);
 • - výuka v cizím jazyce nebo metodou CLIL na základní škole (dokládá se potvrzením školy/učitele);
 • - odevzdání všech protokolů vybraného předmětu na katedře (dokládá se předložením uznaných protokolů);
 • - překlady učebnic či jiných materiálů pro členy katedry (dokládá se předložením zpracovaného materiálu);
 • - další možnosti po domluvě s garantem předmětu.
Literatura
 • www.czs.muni.cz
Výukové metody
individuální práce a konzultace
Metody hodnocení
Předložení věrohodného potvrzení o absolvování jedné ze zvolených variant o absolvování předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.