RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měli být studenti schopni rozumět uměleckým proudům a směrům ruské literatury první poloviny 20. století. Dále by měli být schopni pochopit a kriticky analyzovat díla výrazných ruských literárních osobností daného období.
Osnova
 • Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly z ruské literatury 1. poloviny 20. století. Zvláštní pozornost je věnována literatuře a kultuře dějinných přelomů a kataklyzmat, jež jsou začleňovány do širších evropských souvislostí. Důraz je kladen na syntézu duchovních a estetických intencí ruského literárního procesu. 1. Období Stříbrného věku ruské literatury (symbolismus, akméismus, futurismus, imažinismus). Poetika a hlavní představitelé. 2. Marina Cvetajevová – osobnost a dílo. Spisovatelé mimo literární směry (Bunin, Andrejev) 3. Skupina OBERIU. Literární uskupení a vývoj do 30. let 20. století. Situace v literatuře po roce 1917. Fáze ruské literární emigrace. 4. Realismus, neorealismus a tzv. magický realismus (Kuprin, Zajcev, Šmeljov, Zamjatin, Platonov, Bulgakov) 5. Formování socialistického realismu a tzv. proletářská literatura. Šolochov, Gorkij. Svaz spisovatelů SSSR. 6. Sovětská satira (Ilf a Petrov, Zoščenko, Bulgakov, Majakovskij).
Literatura
  povinná literatura
 • www.slova.org.ru
  doporučená literatura
 • www.a4format.ru
 • Enciklopedija dlja dětěj: Russkaja litěratura. Tom 2. Litěratura XX veka. Moskva: Avanta+.
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
  neurčeno
 • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
 • KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
přednáška, četba povinné literatury, samostudium Seznam povinné literatury: 1. D. Merežkovskij: Leonardo da Vinci 2. V. Brjusov: Ohnivý anděl (Огненный ангел) 3. O. Mandelštam: Бессоница. Гомер. Тугие паруса (стихотворение) 4. I. Babel: Rudá jízda (Конармия) 5. N.Gumiljov: Жираф; Заблудившийся трамвай 6. V. Pilňak: Красное дерево 7. A. Bělyj: Petrohrad (Петербург) 8. L. Andrejev: Gubernátor (Губернатор); Жизнь человека 9. V. Astafjev: Пастух и пастушка 10. V. Nabokov: Pozvání na popravu (Приглашение на казнь) 11. M. Cvetajevová: Poema hory (Поэма Горы) 12. A. Platonov: Čevengur (Чевенгур)
Metody hodnocení
1. Odevzdání seminární práce v ruštině v rozsahu 8-10 str. Práce bude vybavena seznamem použité literatury a odkazy podle ČSN.
2. Písemný zápočet v ruštině na základě probrané látky a přečtené literatury (dle seznamu povinné četby ve výukových metodách). 75% úspěšných odpovědí. Hodnotí se obsahová i jazyková správnost odpovědí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_SLP1