Informační systém Masarykovy univerzity 

Studijní programy, obory a směry

česky | in English

Změnit fakultu
Právnická fakulta

Program: B6804 B-PSP Právní specializace
(Legal Specializations)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PrF 6804R034 VYJU Vyšší justiční úředník
Anglický název oboru: Senior Officer of Justice
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R034 CZVVYJU Vyšší justiční úředník
Anglický název oboru: Senior Officer of Justice
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 17. 2. 2009 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R037 CZVMPS Mezinárodněprávní obchodní studia
Anglický název oboru: International Commercial Law Studies
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R037 MPS Mezinárodněprávní obchodní studia
Anglický název oboru: International Commercial Law Studies
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R038 CZVOPS Obchodněprávní studia
Anglický název oboru: Commercial Law Studies
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R038 OPS Obchodněprávní studia
Anglický název oboru: Commercial Law Studies
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B6807 B-VS Veřejná správa
(Public Policy)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PrF 6804R022 VESP Veřejná správa
Anglický název oboru: Public Administration
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
Obor: PrF 6804R022 CZVVESP Veřejná správa
Anglický název oboru: Public Administration
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Směr: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Směr: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Směr: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
Obor: PrF 6804R036 TPTSP Teorie a praxe trestního a správního procesu
Anglický název oboru: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PrF 6804R036 CZVTPTSP Teorie a praxe trestního a správního procesu
Anglický název oboru: Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
(Lifelong Education)
Typ programu: celoživotní vzdělávání, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PrF LLM LLM LLM - obchodní právo
Anglický název oboru: LLM in Corporate Law
Forma studia: 61 specializační vzdělávání
Akreditace: 31. 8. 2005 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF LLM LLMN LL.M. nemovitosti a právo
Anglický název oboru: LL.M. in Law and Estate
Forma studia: 60 mezinárodně uznávaný kurs
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF LLM LLMO LL.M. v obchodním právu
Anglický název oboru: LL.M. in Corporate Law
Forma studia: 60 mezinárodně uznávaný kurs
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF LLM LLMI LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
Anglický název oboru: LL.M. in Information and Communication Technologies
Forma studia: 60 mezinárodně uznávaný kurs
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF LS LS Letní škola
Anglický název oboru: Summer School
Forma studia: 74 tematické vzdělávání organizované formou soustředění
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: PrF LT LT Právní minimum pro překladatele a tlumočníky
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: PrF MPA MPA MPA - Master of Public Administration
Anglický název oboru: MPA - Master of Public Administration
Forma studia: 61 specializační vzdělávání
Akreditace: 15. 8. 2008 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF PT PT Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Program: CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
(Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol)
Typ programu: celoživotní vzdělávání, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PrF IBP IBP Informační bezpečnost
Anglický název oboru: Information security
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
(Theoretical Legal Sciences (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PrF 6801V009 MEPS Mezinárodní právo soukromé
Anglický název oboru: Private International Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V009 MEPS Mezinárodní právo soukromé
Anglický název oboru: Private International Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V009 MEPSA Mezinárodní právo soukromé (angl.)
Anglický název oboru: Private International Law (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V009 MEPSA Mezinárodní právo soukromé (angl.)
Anglický název oboru: Private International Law (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V011 OBCP Občanské právo
Anglický název oboru: Civil Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V011 OBCP Občanské právo
Anglický název oboru: Civil Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V014 OBPR Obchodní právo
Anglický název oboru: Commercial Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V014 OBPR Obchodní právo
Anglický název oboru: Commercial Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V015 PRAC Pracovní právo
Anglický název oboru: Labour Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V015 PRAC Pracovní právo
Anglický název oboru: Labour Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V025 TEPR Teorie práva
Anglický název oboru: Theory of Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V025 TEPR Teorie práva
Anglický název oboru: Theory of Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V028 TRPR Trestní právo
Anglický název oboru: Criminal Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V028 TRPR Trestní právo
Anglický název oboru: Criminal Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V032 USPS Ústavní právo a státověda
Anglický název oboru: Constitutional Law and Theory of State
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V032 USPS Ústavní právo a státověda
Anglický název oboru: Constitutional Law and Theory of State
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V040 DPRP Dějiny práva a římské právo
Anglický název oboru: History of the Law and Roman Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V040 DPRP Dějiny práva a římské právo
Anglický název oboru: History of the Law and Roman Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFV Finanční právo a finanční vědy
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFV Finanční právo a finanční vědy
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFVA Finanční právo a finanční vědy (angl.)
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 3. 8. 2016 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFVA Finanční právo a finanční vědy (angl.)
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 3. 8. 2016 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFVP Finanční právo a finanční vědy (pol.)
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: polština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V041 FPFVP Finanční právo a finanční vědy (pol.)
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Science
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: polština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V042 MEEP Mezinárodní a evropské právo
Anglický název oboru: International and European Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V042 MEEP Mezinárodní a evropské právo
Anglický název oboru: International and European Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V042 MEEPA Mezinárodní a evropské právo (angl.)
Anglický název oboru: International and European Law (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V042 MEEPA Mezinárodní a evropské právo (angl.)
Anglický název oboru: International and European Law (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V043 SPZP Správní právo a právo životního prostředí
Anglický název oboru: Administrative and Environmental Law
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V043 SPZP Správní právo a právo životního prostředí
Anglický název oboru: Administrative and Environmental Law
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V052 ICT Právo informačních a komunikačních technologií
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V052 ICT Právo informačních a komunikačních technologií
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V052 ICTA Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 11. 5. 2015 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PrF 6801V052 ICTA Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 11. 5. 2015 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: M6805 M-PPV Právo a právní věda
(Law and Legal Science)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PrF 6805T003 PR Právo
Anglický název oboru: Law
Forma studia: 91 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 27. 2. 2001 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: PrF 6805T003 PR Právo
Anglický název oboru: Law
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Program: N6807 N-VS Veřejná správa
(Public Policy)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PrF 6804T022 CZVVESP Veřejná správa
Anglický název oboru: Public Administration
Forma studia: 92 celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PrF 6804T022 VESP Veřejná správa
Anglický název oboru: Public Administration
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 11. 5. 2010 - 31. 5. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R6805 Rig-PPV Právo a právní věda
(Law and Legal Science)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: JUDr.
Obor: PrF 6805T003 PR Právo
Anglický název oboru: Law
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2001 - 1. 3. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: DESP Dějiny státu a práva (History of the State and Law)
Směr: FIPR Finanční právo (Financial Law)
Směr: MPS Mezinárodní právo soukromé (International Private Law)
Směr: MPV Mezinárodní právo veřejné (International Public Law)
Směr: OBCP Občanské právo (Civil Law)
Směr: OBPR Obchodní právo (Commercial Law)
Směr: PIKT Právo informačních a komunikačních technologií (Law of information and communication technologies)
Směr: PRAC Pracovní právo (Labour Law)
Směr: PREU Právo Evropské unie (Law of the European Union)
Směr: PZIP Právo životního prostředí (Environmental Law)
Směr: RIPR Římské právo (Roman Law)
Směr: SPPR Správní právo (Administrative Law)
Směr: TEPR Teorie práva (Theory of Law)
Směr: TRPR Trestní právo (Criminal Law)
Směr: ÚSPS Ústavní právo a státověda (Constitutional Law and Theory of State)
Program: Z8999 KOS Komplexní studia
(Complex studies)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PrF 8999 MUS Multidisciplinární studia
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.

Údaje byly předpočítány: 17. 11. 2018 22:24


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 03:05, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému