Informační systém Masarykovy univerzity 

Studijní programy, obory a směry

česky | in English

Změnit fakultu
Celouniverzitní studia

Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
(Lifelong Education)
Typ programu: celoživotní vzdělávání, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: žádný
Obor: CST ARCH ARCH Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie
Anglický název oboru: From prehistory to the modern period - an archaeological view
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST CJ CJ Cizí jazyk pro zdravotně postižené
Anglický název oboru: Foreign language for persons with disabilities
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST CVVT VT Výpočetní technika
Anglický název oboru: Information Technology
Forma studia: 61 specializační vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST DUVK U3VUM Dějiny umění a vizuální kultury
Anglický název oboru: History of Arts and Visual Culture
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST EHP EHP Evropské hmatové písemnictví
Anglický název oboru: European literature for reading by touch
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST ELK ELK E-learningové kurzy
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST EUV EUV Evropské volby 2014
Anglický název oboru: European Elections 2014
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST ILHR ILHR Mezinárodni právo veřejné a problematika lidských práv
Anglický název oboru: International Law and Human Rights
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST IT IT Informační technologie pro zrakově postižené
Anglický název oboru: Information technologies for the visually disabled
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST JKCJV JKCJV Rozšiřující jazykové kurzy CJV
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST KAU3V KA Klub absolventů univerzity třetího věku
Anglický název oboru: University of the Third Age - KA
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST KVO KVO Kurz Výchova k občanství
Anglický název oboru: Civic Education in Primary and Secondary Schools
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST LSCJV LSCJV Letní školy CJV
Anglický název oboru: LC Summer School
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST MA MA Základy vysokoškolské matematiky pro zrakově postižené
Anglický název oboru: Basics of university mathematics for the visually handicapped
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST NKU3V NK Nástavbový kurz univerzity třetího věku
Anglický název oboru: University of the Third Age - NK
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST OEU OEU Občanem v EU: budoucnost a výzvy
Anglický název oboru: European citizen: perspectives and challenges
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST PKD PKD Pokusný kurz draft
Anglický název oboru: Pokusny kurz draft
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST PREFEKT PRFKT Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT)
Anglický název oboru: Organization, Management and Project Management of Research and Development (Project PREFEKT)
Forma studia: 61 specializační vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Směr: A Směr A
Směr: B Směr B
Obor: CST psa PSA Pomaturitní studium anglického jazyka
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST RIG RIG Rozvoj informační gramotnosti
Anglický název oboru: Development of information literacy
Forma studia: 68 doplňující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST RK RK Rozvoj kompetencí
Anglický název oboru: Development of Students' Competences at the Masaryk University in the Sphere of Soft-Skills and Project Management
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST RODI RODI Kurz pro ženy a muže na rodičovské dovolené
Anglický název oboru: Pilot course for women and men on maternity leave
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST SDC SDC Spirituální dimenze člověka
Anglický název oboru: Spiritual dimension of human being
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST SDCA SDCA Spirituální dimenze člověka - kurz A
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST SDCB SDCB Spirituální dimenze člověka - kurz B
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST SDCC SDCC Spirituální dimenze člověka - kurz C
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST SDCVK SDCVK Spirituální dimenze člověka - Vyšší kurz
Anglický název oboru: Spiritual dimension of human being - Higher course
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST SP SP Komunikace se smyslově postiženými osobami
Anglický název oboru: Communication with Sensualy Handicapped People
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST SPAM SPAMU3V Spolek absolventů a přátel MU, Univerzita třetího věku
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST SPORT SP Sportovní výchova osob se zdravotním postižením
Anglický název oboru: Sports for persons with disabilities
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: CST U3VABS U3VABS Kurzy pro absolventy
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VET U3VET Etudy ze středověkého a raně novověkého života
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VGJM U3VGJM G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VKD U3VKD Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VKD2 U3VKD2 Kulturní dědictví II
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST U3VKK U3VKK Krátkodobé kurzy U3V
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VMZM U3VMZM Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VPK U3VPK Prevence kriminality
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST U3VPP U3VPP Památková péče
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST U3VUOS U3VUOS Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: CST U3VVZK U3VVZK Všeobecně zaměřený kurz
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST VV VV Škola vína a vinařství
Anglický název oboru: Wine and Viniculture School
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST ZK ZK Základní kurz univerzity třetího věku
Anglický název oboru: University of the Third Age - ZK
Forma studia: 69 Univerzita třetího věku
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Program: Z4444 SSEES School of Slavonic and East European Studies
(School of Slavonic and East European Studies)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: absolvent
Obor: CST 44EE EE School of Slavonic and East European Studies
Anglický název oboru: School of Slavonic and East European Studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Program: Z5555 JPVS Jazyková příprava pro studium na českých vysokých školách
(Language Training for Study at the Czech Universities)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: absolvent
Obor: CST 55FLC FLC Přípravný kurz cizího jazyka pro studium na vysoké škole
Anglický název oboru: Foundation Language Course
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 55JP JP Jazyková příprava pro studium na českých vysokých školách
Anglický název oboru: Language Training for Study at the Czech Universities
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Program: Z6666 LSSS Letní škola slovanských studií
(Summer School of Slavonic Studies)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: absolvent
Obor: CST 66LS LS Letní škola slovanských studií
Anglický název oboru: Summer School of Slavonic Studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Program: Z8888 CESP Central European Studies Program
(Central European Studies Program)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: absolvent
Obor: CST 88CE CE Central European Studies Program
Anglický název oboru: Central European Studies Program
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: .5 r.
Program: Z8899 TTEP Tesol Teacher Education Program
(Tesol Teacher Education Program)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: absolvent
Obor: CST 99CT CT Celta Teacher Education Program
Anglický název oboru: Celta Teacher Education Program
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 99TT TT Tesol Teacher Education Program
Anglický název oboru: Tesol Teacher Education Program
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 5 r.
Program: Z8999 KOS Komplexní studia
(Complex studies)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: žádný
Obor: CST EILC EILC Intenzvní jazykový kurz (Erasmus)
Anglický název oboru: Erasmus Intensive Language Course
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST KIP KIP Krátkodobé intenzivní programy
Anglický název oboru: Short-Term Intensive Programs
Forma studia: 71 tematické vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8911 MUSLF Multidisciplinární studia na lékařské fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Medicine
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8921 MUSFF Multidisciplinární studia na filozofické fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Arts
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8922 MUSPraF Multidisciplinární studia na právnické fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Law
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8923 MUSFSS Multidisciplinární studia na fakultě sociálních studií
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Social Studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8931 MUSPriF Multidisciplinární studia na přírodovědecké fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Science
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8933 MUFFI Multidisciplinární studia na fakultě informatiky
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Informatics
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8941 MUSPdF Multidisciplinární studia na pedagogické fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Education
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8951 MUFSpS Multidisciplinární studia na fakultě sportovních studií
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Sport Studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8956 MUSESF Multidisciplinární studia na ekonomicko-správní fakultě
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at Faculty of Economics and Administration
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8971 MUSCEITEC Multidisciplinární studia na CEITEC
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies at CEITEC
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.
Obor: CST 8999 MUS Multidisciplinární studia
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.

Údaje byly předpočítány: nyní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 9. 2018 22:33, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému