FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dílna pro studující filmology a novináře kriticky představuje setkání dokumentárního filmu s různými podobami jeho textového otisku. Jak se dá o dokumentárním filmu psát v rámci různých žánrů? Jaké překážky a přednosti jednotlivé žánry pro dialog s dokumentem mají? Jaké jsou konvence a jaké možnosti těchto žánrů? Účastníci (studenti oborů filmová věda a žurnalistika) se na přednáškách s ukázkami podrobně seznámí s různými žánry, jimiž bývá (může být) dokumentární film zpracován v tištěných médiích. Lektory jsou především osobnosti z řad novinářů, kteří přednášku zaměřují jednak na teoretická východiska žánru, jednak pomocí ukázek z vlastní tvorby poukazují i na jejich přednosti a překážky. Druhou částí je samostatná práce studentů, kdy si každý zvolí jeden žánr a během tří dnů připraví svůj text. Následují kritické semináře s jednotlivými lektory, z nichž každý se svojí skupinou studentů podrobně tyto jejich texty rozebírá. Hlavní cíl: osvojit si kritické psaní o dokumentárním filmu.
Osnova
  • recenze a malé žánry v deníku
  • recenze v odborném tisku
  • rozhovor
  • reportáž
  • katalogový text
  • esej
Literatura
  • DO I. – V. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách). Jihlava: JSAF, 2003 – 2007.
  • Dok.revue in Literární noviny
  • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
Metody hodnocení
Realizace formou blokové výuky v Jihlavě 24. – 29. října 2008 v rámci 12. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Realization: as a part of 12th Jihlava International Documentary Film Festival, October 24 – 29 in Jihlava, Czech Republic.
Požadavek k ukončení: text o dokumentárním filmu.
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar. 1981). Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde začíná postgraduální studium. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Šestým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon, byla členem redakčního kruhu měsíčníku Dok.revue. Je šéfredaktorem sborníku textů o dokumentárním filmu DO. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006) nebo film o mracích Oblaka (2007).
PhDr. BcA. Andrea Slováková (b. 1981) She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now starting the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. From 2003 she has worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal and was editor of the monthly about documentary film Dok.revue. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO. As an author, she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006) and film about clouds called Clouds (2007).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.