D_FJ Francouzský jazyk

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Pour passer cet examen ou pour le faire reconnaitre, la connaissance du francais au niveau B2du CECR (Cadre européen commun de référence) est requise.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
ZKOUŠKA PGS z francouzského jazyka
ZKOUŠKA PGS z francouzského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2(např.DELF B2)ne starší 5 let
- univerzitní titul z oboru francouzskýjazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve francouzštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve francouzském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Kritéria pro hodnocení zkoušky z francouzštiny:
Osnova
  • Il n´y a pas d´enseignements, seulement l´examen ou la reconnaissance(voir ci-dessous).
Literatura
  • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
  • Oral écrit. Livret d' activités. Paris: Hachete, 1994. 127 s. ISBN 2-0102-0612-6. info
  • POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français : niveau intermédiaire : exercices. [Paris]: Cle International, 2003. 224 s. ISBN 2090337044. info
  • LARGER, Nicole a Reine MIMRAN. Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2004. 288 s. ISBN 2090337192. info
Metody hodnocení
ZKOUŠKA PGS z francouzského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2(např.DELF B2)
- univerzitní titul z oboru francouzskýjazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve francouzštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve francouzském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/D_FJ

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 03:43, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému