D_SpJ Španělský jazyk

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho (přednášející)
Mgr. Jitka Žváčková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Se requiere el nivel de conocimientos de español B2 según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia) para hacer el examen o para hacerse reconocer éste.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Kurz je určen pouze studujícím doktorských programů. Nejedná se o výuku jazyka, ale o složení povinných zkoušek a získání kretitů.
Cíle předmětu
ZKOUŠKA PGS ze španělského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2 (např. DELE B2) ne starší 5 let
- univerzitní titul z oboru španělský jazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve španělštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve španělském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
  • Este curso no ofrece ningún tipo de horas lectivas, termina con el examen escrito u oral o se puede hacer reconocer (véase los REQUISITOS más arriba).
Literatura
  • Doporučená literatura: Estrella Montolío: Manual práctico de escritura académica, vol I., II., III., Ariel S.A. 2001-2008, ISBN: vol.I: 8434428679, vol.II: 8434428687, vol.III: 8434428695
  • Graciela Vázquez Pereiro: Actividades para la escritura académica, Edinumen 2001, ISBN: 8489756546
  • Graciela Vázquez Pereiro: Guía didáctica del discurso académico escrito, Edinumen 2000, ISBN: 8489756511
  • REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa a Daniel M. SÁEZ RIVERA. El Español académico : guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2013. 186 stran. ISBN 9788476358696. info
Výukové metody
Este curso no ofrece ningún tipo de horas lectivas, termina con el examen escrito u oral o se puede hacer reconocer (véase los REQUISITOS más arriba).
Metody hodnocení
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
ZKOUŠKA PGS ze španělského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2 (např. DELE B2) ne starší 5 let
- univerzitní titul z oboru španělský jazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve španělštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve španělském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/D_SpJ

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 12:42, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému