IB009 Phylogenetic reconstruction:* principles, methods, tree validation

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
assoc. prof. Yves Desdevises (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Radim Blažek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2008/IB009