F3170 Obecná astronomie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
3/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Janík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jagelka (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–12:50 F3,03015
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F3170/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 14:00–14:50 F2,02012
F3170/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 10:00–10:50 F1,01014
Předpoklady
Absolvování prvních dvou semestrů výuky fyziky. Znalost operací s maticemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na tomto kurzu se student naučí vysvětlit pohyby těles po obloze, jejich východy a západy, co, kdy a kde se dá pozorovat. Dokáže vypočítat polohu těles na své dráze, osvojí si i historii astronomie, měření času a kalendář.
Osnova
  • Předmět a úkoly astronomie. Význam astronomických pozorování a přístrojů. Vznik a hlavní etapy rozvoje astronomie. Egyptská, megalitická, čínská, babylonská, řecká a arabská astronomie. Evropská novověká astronomie. Souřadnicové soustavy, vzájemná převody souřadnic. Kartézské, valcové a sférické SS, astronomické SS: rovníkové, ekliptikální, galaktické. Vzájemný převody, sférická trigonometrie. Pohyby planet a hvězd na hvězdné obloze. Geocentrické a heliocentrické systémy, jejich zdůvodnění. Přínos Aristotela, Ptolemaia, Koperníka, Keplera. Newtonův gravitační zákon, pohybové zákony. Problém dvou těles, zobecněné Keplerovy zákony. Geometrie trajektorie, poloha a rychlost tělesa na dráze. Dráhové elementy, pohyb družic planety, určování hmotnosti v sluneční soustavě. Problém 3 těles, Lagrangeovy plochy, Rocheovy plochy, Lagrangeovy body a jejich význam. Poruchy, sféry aktivity, slapy. Země. Tvar, hmotnost, gravitační pole, rotace, Corriolisova síla. Pohyby Země, denní a roční aberace, variace radiální rychlosti, paralaxa denní, roční. Oběh Země kolem Slunce, typy roků, střídání ročních období. Sluneční den, sluneční hodiny, časová rovnice, pásmový čas, letní čas. Sluneční a lunární kalendáře. Lunisolární precese - příčiny, důsledky. Nutace.
Literatura
  • ŠIROKÝ, Jaromír. Astronomie a astrofyzika. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1979. 342 s. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1977]. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 158 s. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1973]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 158 s. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1966]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 156 s. info
  • HACAR, Bohumil. Úvod do obecné astronomie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 511 s. info
Výukové metody
3 hodiny klasických přednášek + 1 hodina cvičení, konzultace vše zakončeno náročnou ústní zkouškou
Metody hodnocení
Předpokladem pro zkoušku je zápočet za aktivní účast na cvičení a napsání zápočtového testu a příkladů. V případě zájmu budou i konzultace. Při zkoušce si zkoušený vylosuje dvě otázky a má 30 minut na přípravu, během níž může používat libovolné pomůcky včetně vlastních poznámek a skript. Vlastní zkouška. jež trvá 30 minut, je individuální a poměrně náročná, jejím cílem je zjistit do jaké míry zkoušený učivu porozuměl.
Navazující předměty
Informace učitele
http://astro.physics.muni.cz/study/courses/f3170/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/F3170

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:20, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému