F6550 Stavba a vývoj vesmíru

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Matěchová (cvičící)
Garance
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Doporučujeme absolvování předmětů F 1251 a F 2252 - Základy astronomie 1 a 2, a základních kurzů fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty rozumět základním zákonům stavby a vývoje vesmíru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- popsat základní strukturu Vesmíru
- porovnat vědecké modely minulosti a budoucnosti Vesmíru
Osnova
  • 1) Kde leží střed vesmíru? Vývoj názorů na vesmír a naše místo v něm. Důsledky homogenity a izotropie vesmíru. Má vesmír povahu fraktálu? 2) Minulost a budoucnost rozpínajícího se vesmíru. Měření vzdáleností ve vesmíru. Hubblova konstanta, decelerační parametr. Newtonovský a einsteinovský model vesmíru. Možné osudy vesmíru. 3) Velký třesk a co bylo po něm i před ním. Povaha velkého třesku. Odkud se vzalo ve vesmíru hélium a proč v něm chybí antihmota. 4) Kosmologické paradoxy všeho druhu: Gravitační a fotometrický paradox. Tepelná smrt vesmíru. Antropický princip a koncept multiversu. 5) Vesmírné stavebniny a životopis vesmíru. Reliktní záření všechno vykecá... COBE, WMAP. Z čeho je složen náš vesmír, co je temná hmota, temná energie, kvintesence. Co čeká vesmír, v němž žijeme?
Literatura
    doporučená literatura
  • LIDDLE, Andrew R. An introduction to modern cosmology. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2003. xv, 172. ISBN 0470848359. info
    neurčeno
  • CARROLL, Bradley W. a Dale A. OSTLIE. An introduction to modern astrophysics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1996. xvi, 1327,. ISBN 0-201-54730-9. info
  • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Viktor VOTRUBA. Stavba a vývoj vesmíru. 2003. URL info
Výukové metody
2 h klasické přednášky, cvičení, konzultace, ústní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška o trvání 1/2 hodiny, zvolené otázky+hodina na přípravu s možností jakýchkoli pomůcek s výjimkou konzultace se zkoušejícím. Přednostně blokové zkoušení 4-5 studentů najednou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F6550