F7601 Fyzika horkých hvězd

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Vřele se doporučuje se absolvování předmětů "Úvod do fyziky hvězd" (F3080), "Úvod do fyziky hvězdných soustav" (F4190) a "Fyzika hvězdných atmosfér".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky studia hvězd raných spektrálních typů a hvězdných soustav s horkými složkami. Téma je shodě se zaměřením astronomické skupiny pracovníků Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU. Po absolvování výuky získá student informace, které mu umožní se aktivně zapojit do výzkumu v oblasti horkých hvězd.
Výstupy z učení
Student získá informace, které mu umožní se aktivně zapojit do výzkumu v oblasti horkých hvězd.
Osnova
 • Definice horkých hvězd.
 • Základní charakteristiky - hmotnosti, teploty, zářivé výkony, zastoupení ve hvězdné populaci, rozložení v Galaxii.
 • HR diagram horkých hvězd a jeho výklad.
 • Vnitřní stavba.
 • Vývojový status (opakování stavby a vývoje hvězd).
 • Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné systémy s horkými složkami.
 • Role horkých hvězd ve vývoji Galaxie.
 • Spektroskopická a fotometrická diagnostika horkých hvězd.
 • Proměnnost horkých hvězd - pulzační: delta Sct, beta Cep, ZZ Cet
 • Chemicky pekuliární hvězdy raných spektrálních tříd.
 • Be hvězdy.
 • Hvězdný vítr.
Literatura
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Jiří KRTIČKA. Fyzika horkých hvězd. 2007. URL info
 • KIPPENHAHN, Rudolf a Alfred WEIGERT. Stellar structure and evolution. 3rd corr. print. Berlin: Springer-Verlag, 1994. xvi, 468 s. ISBN 3-540-58013-1-. info
 • An introduction to modern astrophysics. Edited by Bradley W. Carroll - Dale A. Ostlie. 2nd ed. San Francisco: Pearson Addison-Wesley, 2007. 1 v. (vari. ISBN 978-0-321-44284-0. info
 • LAMERS, Henny J. G. L. M. a Joseph P. CASSINELLI. Introduction to stellar winds. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xiv, 438. ISBN 0521593980. info
 • KRTIČKA, Jiří, Daniela KORČÁKOVÁ a Jiří KUBÁT. Challenges to the theories of B stars circumstellar environment. In Publ. Astron. Inst. Czech. 93. vyd. Ondrejov: AsU AV CR, 2005. s. 29-35, 7 s. URL info
 • KRTIČKA, Jiří a Jiří KUBÁT. Radiatively Driven Winds of OB Stars - from Micro to Macro. In Active OB-Stars: Laboratories For Stellar and Circumstellar Physics. San Francisco, USA: Astronomical Society of the Pacific, 2007. s. 153-164, 12 s. ISBN 978-1-583812-29-7. URL info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
2 hodiny klasických přednášek. V případě zájmu budou i konzultace. Při zkoušce si zkoušený vylosuje otázku a má 60 minut na přípravu, během níž může používat libovolné pomůcky včetně vlastních poznámek a skript. Vlastní zkouška, jež trvá 30 minut, je individuální a poměrně náročná, jejím cílem je zjistit do jaké míry zkoušený učivu porozuměl.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F7601