F8582 Praktická astrofyzika - pokročilé metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Škoda, CSc. (přednášející)
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Janík, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl poskytnout budoucím adeptům astronomie co největší objem pokročilých praktických znalostí a dovedností v oboru astrofyziky. Tyto znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny zejména v oblasti astrofyziky hvězd, jsou je využitelné i v dalších oblastech astrofyziky. Studenti, kteří si tyto astrofyzikální dovednosti osvojí, budou moci postupovat efektivněji při vypracování své diplomové a dizertační práce, při státnicích z oboru a jsou nezbytné i při další odborně-výzkumné činnosti.
Osnova
 • Výpočet modelů atmosfér hvězd pomocí modelů TLUSTY a ATLAS. Základní parametry užívané při výpočtu modelů atmosfér a jejich nastavení. Výpočet LTE a NLTE modelů atmosfér. Výpočet modelů akrečních disků. Sítě předpočítaných modelů atmosfér dostupné na síti.
 • Výpočet syntetických spekter atmosfér hvězd. Zahrnutí rotačního rozšíření. Porovnání syntetických a pozorovaných spekter. Určování parametrů hvězd ze spektroskopie.
 • Výpočet modelů vnitřní stavby hvězd a hvězdného vývoje.
 • Zpracování spekter pomocí programu IRAF.
 • Záplava dat v astronomii - jak ji zvládnout
 • Virtuální observatoř - základy, dotazovací jazyky, protokoly, formáty, práce s obrázky, cross-matching pozic, spektra a světelné křivky
 • Základy astroinformatiky
 • Umělá inteligence
 • Strojové učení elementárně
 • Deep Learning v astronomii
Literatura
  doporučená literatura
 • HUBENÝ, Ivan a Dimitri MIHALAS. Theory of stellar atmospheres : an introduction to astrophysical non-equilibrium quantitative spectroscopic analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015. xvi, 923. ISBN 9780691163291. info
 • GRAY, R. O., C. J. CORBALLY a Adam J. BURGASSER. Stellar spectral classification. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009. xvi, 592. ISBN 9780691125114. info
Výukové metody
Výuka předmětu je založena přednáškách doplněných praktickými ukázkami, které si mohou studenti okamžitě vyzkoušet pod dohledem vyučujícího.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je správné vypracování jednotlivých úloh zadaných jednotlivými přednášejícími.
Informace učitele
Další doplňující literatura:
Astronomy and Computing Vol 7-8 The Virtual Observatory I
Astronomy and Computing Vol 11 Part B - The Virtual Observatory II
on-line na
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22131337/7-8
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22131337/11/part/PB
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F8582