F8670 Fyzika chladných hvězd

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 Fs1,01017
Předpoklady
Znalosti na úrovni základního kursu obecné fyziky a teoretické fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni objasnit základní současné problémy stavby nitra a atmosfér chladných hvězd: popsat a vyložit vývojové křivky hvězd v pravé části H-R diagramu, od hvězd při příchodu na hlavní posloupnost, T Tauri hvězd, červených trpaslíků, červených obrů, hvězd asymptotické větve obrů, uhlíkových hvězd a mirid.
Výstupy z učení
Na konci kursu by studenti měli chápat souvislosti chemického vývoje, fyzikálních procesů a změn stavby chladných hvězd při jejich celkovém vývoji. Studenti musí být schopni interpretovat fotometrická a spektroskopická data a modely stavby různých typů chladných hvězd.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Hvězdy do příchodu na hlavní posloupnost
 • 3. Červení trpaslíci
 • 4. Hnědí trpaslíci
 • 5. Vývoj hvězd po odchodu z hlavní posloupnosti
 • 6. Červení obři
 • 7. Uhlíkové hvězdy
 • 8. Dlouhoperiodické proměnné hvězdy
 • 9. Hvězdný vítr chladných hvězd
Literatura
 • Kippenhahn, R., Weigert, A.: Stellar structure and evolution. Springer-Verlag, Berlin 1994.
 • Štefl, V.: Fyzika chladných hvězd. Elektronická skripta - http://astro.physics.muni.cz/documents/lecture_notes/+2
Výukové metody
klasická přednáška, řešení vybraných úloh
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/F8670