PV066 Typografie I

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Malíková (přednášející), MgA. Helena Lukášová, ArtD. (zástupce)
Mgr. Lukáš Pevný (přednášející)
Garance
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV066/01: Út 8:00–9:50 C403, J. Malíková
PV066/02: Po 8:00–9:50 C403, J. Malíková
Předpoklady
PV123 Základy vizuální komunikace && SOUHLAS
Výuka předmětu Typografie předpokládá výtvarné cítění a respektování charakteru tohoto oboru včetně částečné manuální práce na zadáních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 75 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základy typografie a vytváří základní dovednosti, které si posluchači ověřují v praktických typografických cvičeních (typografická kompozice, typografická abstrakce, typografická ilustrace). Na konci tohoto kurzu student získá znalosti o principech typografické kompozice a umí vypracovat základní typografické návrhy. Cílem tohoto předmětu je navrhnout sérii typografických plakátů.
Výstupy z učení
Student se seznámí s principy komponování obrazu s použitím typografických znaků, bude schopen uvažovat o kompoziční skladbě grafického návrhu. Výstupem předmětu je i realizace návrhu plakátové řady, kde se klade důraz na práci s typografií. Tento výstup se může stát součástí portfolia studenta.
Osnova
 • Typografická kompozice.
 • Typografická abstrakce.
 • Typografická ilustrace.
 • Typografický plakát.
Literatura
 • 18th International Biennale of Graphic Design : poster, corporate identity, information and advertising graphics : Uměleckoprůmyslové muzeum, Pražákův palác, Místodržitelský palác, 24.6.-27.9. 1998 (Souběž.) : 18. mezinárodní bienále grafického designu :. info
 • 20th International Biennale of graphic design Brno 2002 : poster, corporate identity, information and advertising graphics : Brno capital of visual communication 2002 (Souběž.) : 20. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2002 : plakát, firemní, inf. info
 • SALTZ, Ina. Základy typografie : 100 principů pro práci s písmem. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2010. 208 s. ISBN 9788073914042. info
 • 22nd International Biennale of Graphic Design in Brno 2006 :poster/corporate identity/information and advertising graphics : 13.6.-15.10.2006. Brno: Moravská galerie v Brně, 2006. 220 s. ISBN 80-7027-150-7. info
 • Typography :when who how, typographie : wann wer wie, typographie : quand qui comment. Edited by Friedrich Friedl. Köln: Könemann, 1998. 592 s. ISBN 3-89508-473-5. info
 • DUSONG, Jean-Luc a Fabienne SIEGWARTOVÁ. Typografie :od olova k počítačům. Čes. vyd. 1. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 191 s. ISBN 80-7180-296-4. info
 • CARTER, Rob. Working with computer type. Mies: Rotovision, 1995. 159 s. ISBN 2-88046-230-4. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994. Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info
 • Typographia. 3. 1. vyd. Praha: .Státní nakladatelství technické literatury, 1986. 511 s. info
 • Typographia. 2. 1. vyd. Praha: .Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 559 s. info
 • HLAVSA, Oldřich. Typographia : písmo, ilustrace, kniha. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1976. info
Výukové metody
Přednášky, práce ve studiu. Zadání témat, konzultace, samostatná práce (zpracování v grafických programech), odevzdání projektů. Grafické práce student průběžně konzultuje s vyučujícím a akceptuje připomínky. Výtvarné řešení odevzdává elektronicky.
Metody hodnocení
Kolokvium získané na základě elektronické prezentace a po uložení na doporučené médium.
Navazující předměty
Informace učitele
http://agdm.fi.muni.cz/cs/struktura-predmetu
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu je absolvování P123 (Základy vizuální komunikace).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV066