PV077 UNIX -- programování a správa systému II

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Tento předmět by si měli zapisovat pouze studenti, kteří absolvovali předmět PV065 UNIX -- programování a správa systému I nebo ti, kteří mají důkladné znalosti o fungování UNIXového systému souborů, jádra a POSIX.1 API.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 72 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout základní informace o administraci UNIXového systému, jeho fungování v síti, programování síťových aplikací nad rozhraním BSD sockets, dále informace o fungování některých síťových protokolů (SMTP, HTTP, NFS apod.) a jejich použití a správě na UNIXových operačních systémech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Rozumět systému uživatelů a skupin v UNIXových systémech.
Rozumět základní konfiguraci subsystémů pod UNIXem.
j Rozumět architektuře sítí TCP/IP a znát základy programování síťových aplikací a konfigurace sítě pod UNIXem.
Umět konfigurovat některé vybrané síťové služby UNIXových systémů.
Osnova
 • Systém souborů a adresářů. Uživatelé a skupiny v systému. Další systémové tabulky.
 • Základní systémové programy: init a start systému, syslogd, update.
 • Tiskový subsystém.
 • Diskové kvóty.
 • Základy sítě TCP/IP: Vrstvy IP, ARP/RARP, ICMP, UDP, TCP; formáty datagramů; principy funkce TCP/IP.
 • Programování sítě (BSD sockets API): Socket, typy socketů; služby jádra pro práci se sockety; spojované a nespojované sockety; systémové tabulky a práce s nimi; příklady aplikací.
 • Administrace nízké úrovně sítě: přidělení adresy rozhraní; směrovací tabulka; statické a dynamické směrování.
 • TCP/IP nad ethernetem: Konfigurace ARP/RARP; proxy ARP.
 • Základy sériové komunikace: Synchronní a asynchronní přenos; modemy; point-to-point protokol (PPP); SLIP.
 • DNS a překlad adres; Inet-démon a TCP-wrapper; služby, spouštěné přes inetd.
 • Elektronická pošta: Principy fungování; simple mail transfer protocol (SMTP); sendmail.
 • WWW: Hypertext transfer protocol (HTTP), http-démon, problémy národního prostředí.
 • Bezpečnost sítí a firewally: Filtrování packetů; aplikační brány; návrh topologie sítě; virtuální privátní sítě; secure shell.
 • Architektura X Window system.
 • Úvod do IPv6.
Literatura
 • SATRAPA, Pavel a Jiří A. RANDUS. Linux :Internet server. 2. upr. vyd. Havlíčkův Brod: Neokortex, 1998. 413 s. +. ISBN 80-902230-3-6. info
 • ŠMRHA, Pavel a Vladimír RUDOLF. Internetworking pomocí TCP/IP. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1994. VII, 134 s. ISBN 80-85828-09-X. info
 • STEVENS, W. Richard. Programování sítí operačního systému UNIX. 1. vyd. Veletiny: Science, 1994. 645 s. ISBN 80-901475-3-4. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV077!
Výukové metody
přednáška, nepovinné domácí úkoly
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou/kolokviem. Sestává se z 20 otázek typu výběr z možností, přičemž právě jedna odpověď je správná. Za chybné odpovědi se přidělují záporné body.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~kas/p077/
Předpokládá se návaznost na předmět P065 s tím, že tento předmět bude zaměřen více na správu systému a sítě.
Položky uvedené v syllabu považujte za maximální možnou náplň přednášky. Ne vše, co je zde uvedeno, bude na přednášce řečeno.
Přednáška je zaměřena na UNIXové systémy obecně, nicméně některé konkrétní části budou demonstrovány na systému Linux.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2023/PV077