PV084 Písmo I

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pevný (přednášející), MgA. Helena Lukášová, ArtD. (zástupce)
Garance
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV084/01: Čt 16:00–17:50 C403, L. Pevný
PV084/02: Čt 18:00–19:50 C403, L. Pevný
Předpoklady
PV123 Základy vizuální komunikace && SOUHLAS
Výuka oboru Písmo předpokládá výtvarné cítění a respektování charakteru tohoto oboru včetně částečné manuální práce na zadáních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 75 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi a dovednostmi při práci s písmem, které směřují k pochopení konstrukce písmového znaku, historie a klasifikace písem.
Výstupy z učení
Student zná historií písma a umí nakreslit či konstruovat klasické historické znaky typografických písem, zná základní klasifikace písem, díky čemuž se orientuje v typech písma a umí vytvořit znak písmene dle dané klasifikační skupiny. Student zná typografickou terminologii a umí ji v praxi vhodně používat.
Osnova
  • - Tvorba a sazba vzorníku písma - Grafický návrh volné písmové kompozice na obálku vzorníku písma
Literatura
  • Typografický manuál (Variant.) : Aktualizovaný typografický manuál. info
  • POHLEN, Joep. Letter fountain : on printing types. Translated by Judith Amsenga - Jo Gates. 4th ed. Köln: Taschen, 2011. 640 s. ISBN 9783836525091. info
  • BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin : pro IV. ročník střední průmyslové školy grafické (studijní obor polygrafie). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 191 s. ISBN 8004232019. info
  • MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1 [prezenčně]. 2. rev. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 677 s. info
  • MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky. 2 [prezenčně]. 2. rev. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 666 s. info
Výukové metody
Konzultace, individuální práce studentů s využitím grafických programů, prezentace studentů.
Metody hodnocení
Kolokvium získané na základě prezentace a odevzdání zpracovaného projektu vzorníku písma.
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem pro zápis tohoto předmětu je absolvování P123 (Základy vizuální komunikace).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV084