PV099 Typografie III

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Malíková (přednášející), MgA. Helena Lukášová, ArtD. (zástupce)
Mgr. Lukáš Pevný (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 C403
Předpoklady
PV067 Typografie II && SOUHLAS
Výuka oboru Typografie předpokládá výtvarné cítění a respektování charakteru tohoto oboru, včetně manuální práce na zadáních. PV067
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět bakalářského i magisterského studia je pokračováním předmětů PV078 a PV083. Cílem předmětu je vytvoření interaktivní publikace pro mobilní zařízení pomocí vizuální komunikace, animace, ilustrace a informační grafiky. V procesu jsou získány znalosti e-publishingu v programu Adobe Indesign CS6 a animace pomocí HTML5. Od studentů se očekává aktivní přístup k řešení nových technologických postupů.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu bude interaktivní časopis pro dotykové, mobilní zařízení. Tématem předmětu je e-publishing. Student bude rozumnět problematice, bude schopný navrhnout a realizovat tzv. liquid layout a bude mít zkušenosti s propojením statických prvků (např.textu) a dynamického obrazu.
Osnova
 • Návrh grafické úpravy časopisu.
 • Typografický styl, jednotící prvky.
 • Cílové skupiny médií.
 • Elektronický interaktivní časopis pro dotyková média.
Literatura
 • FRANZ, Laura. Typographic web design : how to think like a typographer in HTML and CSS. Chichester, West Sussex: Wiley, 2012. xviii, 317. ISBN 9781119976875. info
 • AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Layout : velký průvodce grafickou úpravou. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 9788025121658. info
 • TONDREAU, Beth. Layout essentials : 100 design principles for using grids. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2009. 208 s. ISBN 9781592534722. info
 • BHASKARAN, Lakshmi. Design publikací : vizuální komunikace tištěných médií. Translated by Jana Novotná. V Praze: Slovart, 2007. 256 s. ISBN 9788072099931. info
 • Printwork : capture the best publication and promotion. Edited by Victor Cheung. Hong Kong: Viction:ary, 2007. 247 s. ISBN 9789889822897. info
 • 40th publication design annual. Edited by Robert Priest - Remma Shapiro - Ron Jones. Gloucester: Rockport Publishers, 2005. 294 s. ISBN 1592531814. info
 • HELLER, Steven. Merz to emigre and beyond : avant-garde magazine design of the twentieth century. New York: Phaidon Press Limited, 2003. 240 s. ISBN 0714839272. info
 • 38th publication design annual. Gloucester: Rockport Publishers, 2003. 272 s. ISBN 1-56496-979-7. info
 • The best of the best brochure design. Gloucester: Rockport Publishers, 2002. 271 s. ISBN 3927258350. info
 • The society of publication designers :37th publication design annual : the best of 2001. Gloucester: Rockport Publishers, 2002. 272 s. ISBN 1-56496-885-5. info
 • NOBLE, Ian a Russell BESTLEY. Experimental layout. Hove: Rotovision, 2001. 160 s. ISBN 2-88046-610-5. info
 • KING, Stacey. Magazine design that works :secrets for successful magazine design. Gloucester: Rockport Publishers, 2001. 159 s. ISBN 1-56496-758-1. info
 • WHITE, Alex. Type in Use :Effective typography for electronic publishing. 1st ed. New York: Design Press, 1992. 191 s., ob. ISBN 0-8306-3796-6. info
Výukové metody
Práce ve studiu. Zadání, konzultace, samostatná práce (zpracování v grafickém programu Adobe InDesign CS6), odevzdání projektů. Grafické práce student průběžně konzultuje s vyučujícím a akceptuje připomínky. Výtvarné řešení odevzdává elektronicky.
Metody hodnocení
Kolokvium získané na základě elektronické prezentace a po uložení na doporučené médium.
Informace učitele
http://agdamm.fi.muni.cz/cs/struktura-predmetu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PV099