FV126 Kinematografie a československý stát

Filozofická fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Ivan Klimeš (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrální přednáška se zabývá postojem československého státu (i jednotlivých úřadů státní správy) ke kinematografii v celém období její existence až do počátku devadesátých let. Přibližuje model, který před rokem 1918 konstituoval ještě rakouský stát, sleduje osudy tohoto modelu za první republiky s akcentem na otázku státní podpory domácího filmového průmyslu i komplikovanou situaci české kinematografie v letech Protektorátu Čechy a Morava. Zevrubná pozornost je věnována procesu zestátnění kinematografie a její nové institucionalizace, stejně jako jejímu přímému stranickému řízení po únoru 1948 a modifikacím vztahu "strany a státu" k zestátněné kinematografii jak v období její konjunktury v 60. letech, tak v období její stagnace v následujícím dvacetiletí. Základní literatura: Jak byl znárodněn československý film I.-IV (Film a doba 1965, č. 2-5); Jindřich Elbl: Patnáct let filmové politiky I-III (Film a doba 1965, č. 7-9); Jiří Havelka: Kronika našeho filmu (Praha 1967); Václav Macek - Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie (Martin 1997); Pavel Zeman: Týdeník Aktualita (Iluminace 1997, č. 4); Pavel Zeman: Stát a filmová propaganda ve třicátých letech (Iluminace 1999, č. 1); Jiří Hora: Filmové právo (Praha 1937); Karel Jech - Karel Kaplan, Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 (Brno 1995); Jiří Knapík: Filmová aféra l. P. 1949 (Iluminace 2000, č. 4); Šimon Eismann: Osudy spolkových biografů v poválečném Československu (Iluminace 1999, č. 4); Ivan Klimeš: Stát a filmová výroba ve dvacátých letech (Iluminace 1997, č. 4); Ivan Klimeš: Majitelé kin a rakouská státní správa 1912 - 1918 (Iluminace 1998, č. 3); Ivan Klimeš: Kinozákon 1919 (Iluminace 1998, č. 4); Ivan Klimeš: Stát a filmová kultura (Iluminace 1999, č. 2); Ivan Klimeš: Za vizí centrálního řízení filmové tvorby (Iluminace 2000, č. 4).
Informace učitele
PhDr. IVAN KLIMEŠ (*1957) Studium: 1976-81 FF UK Praha (hudební a divadelní věda), diplomová práce: Etika a poetika Věry Chytilové. Odb. praxe: od roku 1981 pracovníkem Čs. filmového ústavu (dnes Národní filmový archiv), zpočátku jako redaktor odborné literatury, od 1987 jako vědecký pracovník, od roku 1990 vede oddělení teorie a dějin filmu; od roku 1996 též odborný asistent katedry filmové vědy FF UK v Praze. V letech 1990 - 1995 šéfredaktor časopisu Iluminace, na přelomu 80. a 90. let uspořádal několik svazků Filmového sborníku historického. Publikoval řadu studií v časopisech a periodických sbornících, jako jsou např. Iluminace, Film a doba, Filmový sborník historický, Documenta pragensia ad. Přispěl do mnoha jednorázových domácích i zahraničních sborníků. Podílí se na přípravě několikasvazkového vědeckého katalogu Český hraný film 1898 - 1991. Obor zájmu: starší dějiny české kinematografie v mezioborových a mezinárodních souvislostech, zejména pak témata kinematografie a stát (filmové právo), filmové hospodářství, film a historické povědomí, počátky filmové scenáristiky, vývoj filmového představení.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2002/FV126