FAV084 Český film v exilu

Filozofická fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:40–18:15 12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs zaměřený na tvorbu českých filmařů, kteří v období 1938-1989 působili v exilu. Termín exilový film používáme jako pomocné označení, které není původu estetického či uměnovědného, nýbrž kategorií odvozenou z oblasti politické a společenské. Přítomný sociopolitický aspekt, implikující vynucené vyhnanství a nemožnost návratu, vytváří jistý sjednocující rámec, který nás opravňuje chápat exilovou tvorbu jako jistý specifický celek, jako paralelní proud českého filmu, jenž představuje komplementární součást dějin národní filmové kultury. Zabývat se budeme zejména exilem posrpnovým, kdy v krátkém časovém intervalu odešla podstatná část naší filmařské elity. Rozsahem i významem nemá tento úkaz v poválečných dějinách obdoby a historicky jej lze srovnat jen s německým antinacistickým exilem 30. let. V období po roce 1968 se v exilu sešli filmaři několika generací. Vedle příslušníků starších exilových vln (pomnichovské a poúnorové), posrpnovou vlnu představovali jednak tvůrci z tzv. ur-vlny 50. let a nové vlny 60. let, a jednak mladí filmaři, kteří samostatně debutovali až v exilu. V souvislosti s teritoriálními a generačními ukazateli můžeme rozlišovat tzv. americkou větev (Miloš Forman, Ivan Passer, Jan Němec, Vojtěch Jasný, Jiří Weiss) a tzv. evropskou větev (Jan Boková ve Velké Británii, Otakar Votoček v Nizozemsku, Bernard Šafařík ve Švýcarsku, Václav Reischl v SRN, Ivo Dvořák a Jiří Tirl ve Švédsku ad.). Přednášku komplementárně doplňuje specializovaný seminář s videoprojekcemi, který doporučuji k pozornosti. Z literatury: Voráč, Jiří (1998): Český film v exilu. Disertační práce. Brno: FF MU. Na přednášku navazuje seminář Český film v exilu - FAV085.
Metody hodnocení
Kolokvium: písemný test.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2004/FAV084