FAVz004 The Big Picture: Hollywood Cinema from Star Wars to Titanic (and Beyond)

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Peter Kramer (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Lecture: "Big Pictures: Studying Contemporary Hollywood Through Its Greatest Hits" Reading: "Big Pictures: Studying Contemporary Hollywood Cinema Through Its Greatest Hits", Screen Method: Comparative Readings in Screen Studies, ed. Jacqueline Furby and Karen Randell, London: Wallflower, forthcoming in 2005 Film: Star Wars (1977) 2. Lecture: "The Family-Adventure Movie since 1977" Reading: "Would You Take Your Child To See This Film? The Cultural and Social Work of the Family-Adventure Movie", Contemporary Hollywood Cinema, ed. Steve Neale and Murray Smith, London: Routledge, 1998, pp.294-311 Film: Jurassic Park (1993) or The Lion King (1994) 3. Lecture: "The Fall and Rise of the Family Audience since the 1960s" Reading: "'The best Disney film Disney never made': Children's Films and the Family Audience in American Cinema Since the 1960s", Genre and Contemporary Hollywood, ed. Steve Neale, London: BFI, 2002, pp.183-198 Film: E.T. (1982) 4. Lecture: "The Female Audience and Women's Films since the 1960s" Reading: "A Powerful Cinema-going Force? Hollywood and Female Audiences since the 1960s", Identifying Hollywood's Audiences: Cultural Identity and the Movies, ed. Melvyn Stokes and Richard Maltby, London: BFI, 1999, pp.98-112 Film: Ghost (1990) 5. Lecture: "Titanic, Action-Adventure Movies and the Return of the Epic" Reading: "Women First: Titanic, Action-Adventure Films and Hollywood's Female Audience", Titanic: Anatomy of a Blockbuster, ed. Kevin Sandler and Gaylyn Studlar, New Brunswick: Rutgers University Press, 1999, pp.108-131 Film: Titanic (1997)
Osnova
  • The schedule: Monday (3.4.): 8.30 -10.45 screening (Star Wars), 11.00-12.30 lecture; 12.45 - 15.00 screening (E.T., 120min) Tuesday (4.4.): 10 - 11.35 lecture, 12.00 - 14 screening (The Lion King),15.00-16.40 lecture, 18.30 screening (Ghost - 128 min) Wednesday (5.4.) 11.40-13.15 lecture, c. 15.00 screening (Titanic /194min) Thursday (6.4.): 10.00-11.35 lecture; 13.20-15.00 seminar
Metody hodnocení
Povinně volitelná přednáška. Ukončení - kolokvium: esej.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Studijní materiály a zdroje: viz fondy knihovny a videotéky FAV. Peter Kramer působí na School of Film and Television Studies, University of East Anglia, Norwich. Věnuje se výzkumu v oblasti dějin americké kinematografie se zaměřením na změny sociálního, kulturního a průmyslového kontextu, v němž je americká mainstreamová produkce vytvářena a sledována. Je autorem řady textů o rané kinematografii, hvězdách a filmovém herectví, americké grotesce, vztahu mezi filmem a jinými médii, vztahu Hollywoodu a Evropy, klasickém a současném hollywoodském filmu, animované produkci společnosti Disney ad.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blokově v týdnu od 3. 4. do 6. 4.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2006/FAVz004