MPOP0932c Aplikovaná optika II-cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Út 9:00–10:50 F3,03015
Předpoklady
MPOP0831c Aplikovaná optika I-cvičení || MPOP0831 Aplikovaná optika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
Cíle předmětu
Fyzikální základy konstrukcí speciálních optických a oftalmologických přístrojů (laserovací skenovací oftalmoskop, rohovková topografie, analyzátory nervových vláken, 3D zobrazení, Heidelberský sítnicový topograf, biometrie oka, elektrofyziologická vyšetření sítnice)
Osnova
  • Vlnová optika a geometrická optika, vlna, paprsek, svazek paprsků Vytváření úzkých svazků koherentního (laser) a nekoherentního světla Odraz a lom úzkých svazků, planparalelní deska, trojboký hranol Vlnová disperse látek, principy měření indexu lomu Vytváření rovnoběžných svazků, jejich divergence, změna průřezu Děliče rovnoběžných svazků Optické zobrazování, fokuzační systémy, camera obcura, čočky Obrazy reálné a virtuální, zobrazování virtuálních obrazů na stínítko Paprsky geometrické konstrukce a zobrazovací svazky Zobrazování v koherentním a nekoherentním světle (Talbotův jev) Obrácení obrazu čočkami, odrazem Složené optické systémy, hlavní roviny, ohniska (maticový počet) Vstupní a výstupní pupily, úhlová apertura Otvorová a barevná vada spojky a rozptylky (achromáty, aplanáty Skládání a rozklad tenkých čoček, pozorování Fraunhoferovy difrakce Mezní rozlišení, prázdné zvětšení mikroskopu, hloubka ostrosti Úplný a zjednodušený spektrometr, emisní a absorpční spektra Lidské oko, mezní rozlišení, integrační doba, spektrální citlivost Barevné vidění, barevný trojúhelník, demonstrace čtyřčočkou Detekce UV záření, spektrum hranolem, mřížkou, UV filtr a brýle Detekce infračerveného záření, fotodioda, dálkové TV ovladače, měření luxmetrem, kontrast optického zobrazení, metody vyvolání umělého kontrastu: metoda světlého a tmavého pole, metoda fázového kontrastu, metoda interferenčního kontrastu, metoda filtrace prostorových frekvencí Rozptyl světla a fluorescence, polarizace rozptýleného světla Směr propustnosti polaroidů, efekt tří polaroidů Jev polarizace odrazem na dielektrických a kovových zrcadlech Průchod světla dvojlomnou destičkou, řádný a mimořádný paprsek Průchod lineárně polarizovaného světla dvojlomnou látkou, eliptická polarizace Princip polarizačního mikroskopu, fotoelasticimetrie Rekonstrukce holografického obrazu, princip duhových hologramů Princip vytváření a pozorování 3D grafiky, využití v oftalmologických přístrojích: rohovkový topograf, GDx analyzátor nervových vláken, biometrie oka, retinální topograf, počítačová scanovací technika, Scanning laser oftalmoskop, rozdělení laserů pro oční lékařství
Literatura
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
  • SCHRÖDER, Gottfried. Technická optika : Technische Optik (Orig.). Translated by Zdeněk Berger. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 158 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.