MPOP0932p Aplikovaná optika II-přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Út 8:00–8:50 F3,03015
Předpoklady
MPOP0831p Aplikovaná optika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
Cíle předmětu
Fyzikální základy konstrukcí speciálních optických a oftalmologických přístrojů (laserovací skenovací oftalmoskop, rohovková topografie, analyzátory nervových vláken, 3D zobrazení, Heidelberský sítnicový topograf, biometrie oka, elektrofyziologická vyšetření sítnice)
Osnova
  • Typy laserů v medicíně, spontánní a stimulovaná emise,He - Ne a CO2 laser, rubínový laser, Kerrova cela, polovodičový laser, srovnání vlastností světla, ultrazvukové vychylování paprsku, zobrazení skanovací optikou, umělý kontrast obrazu, temné pole na průchod a odraz, skenovací metoda temného pole, problém 3D zobrazení, princip konfokální mikroskopie, skenovací oftalmoskop, optický princip angiografu, topografie povrchu rohovky, schéma keratografu, tloustka nervových vláken, dvojlomné látky, skanovací polarizační projektor, princip polarizačního kontrastu, fotoelasticimetrie, dvojlom biologických preparátů, počítačové zobrazení nervové sítě , měření tloustky nervového vlákna, optická biometrie oka, schéma Michelsonova interferometru, interferenční intenzita , viditelnost interference, měření tloustky vrstvy, biometrie rozhraní oka, metody CT a NMR v medicíně, princip zobrazení CT a MRI, vznik rentgenového záření, projekční rentgenografie, rentgenový tomograf (CT), absorpce rtg záření , schéma automatizace CT, technické zdokonalení CT. Co to je magnetický dipól, jak vzniká magnetické pole, magnetické momenty atomu, magnetický dipól v poli B, precese magnetických momentů, larmorova frekvence, NMR (v medicíně MRI), spin - mřízková relaxace, počítačový systém automatizace MRI, technická realizace MRI
Literatura
  • www.physics.muni.cz/~kubena
  • SCHRÖDER, Gottfried. Technická optika : Technische Optik (Orig.). Translated by Zdeněk Berger. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 158 s. info
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je absolvování dvou laboratorních úloh a otestování obou příslušných protokolů.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~kubena
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.