FAV111 Programové strategie televize veřejné služby

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Müllerová (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 9:10–12:25 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs zaměřený na strategii programu a programové trendy televize veřejné služby bude věnována těmto okruhům: 1) Vymezení pojmů z oblasti televizního programu, zásady programové skladby a plánování. 2) Tvorba vysílacího schématu, jeho jednotlivých bloků a vysílacích oken. 3) Kategorizace pořadů, představení základních televizních žánrů a formátů a jejich využití v programu. 4) Vývoj obsahu televizního vysílání a změny programu, které přináší přechod z analogového na digitální vysílání. 5) Charakteristiky a náplň plnoformátových i specializovaných televizních kanálů. Přednáška bude doplněna projekcemi s ukázkami televizních programů. Ukončení: písemný úkol - praktické cvičení z oblasti tvorby programu: např. návrh vysílacího schématu televizního kanálu, návrh televizního formátu apod. Povinná literatura: McQuail, Denis (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál (televize v kontextu vývoje a fungování médií) Kunczik, Michael (1995): Základy masové komunikace. Praha: Karolinum. Reifová, Irena a kol.(2004): Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. Defleur, Ballová-Rokeachová (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum. Negroponte, Nicholas (2001): Digitální svět. Praha: Management Press. Svět televize. Doporučená literatura: Eco, Umberto (1995): Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda. McLuhan, Marshall (1991): Jak rozumět médiím. Praha: Odeon. Jirák, Jan (2004). Média a modernita. Praha: Karolinum. Prokop, Dieter (2005): Boj o média. Praha: Karolinum. Šmíd, Milan (1995): Stručný slovník elektronických médií. Praha: Karolinum. Bourdieu, Pierre (2002): O televizi. Brno: Doplněk. Web ČT. Historie, sledovanost a spokojenost ad. Ročenky ČT
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: bude upřesněno v první lekci.
Informace učitele
Mgr. Alena Müllerová nar. 27. 4. 1962 Chomutov Pracoviště: Česká televize, Praha Funkce: vedoucí útvaru dlouhodobé programové strategie a vývoje ČT. Absolventka FAMU, katedry scenáristiky a dramaturgie. Byla zakladatelkou Nadace Film a Sociologie a několik let, až do odchodu do České televize, předsedkyní redakční rady. Jako programová ředitelka Krátkého filmu se věnovala i oblasti hraného a animovaného filmu. Od roku 1998 se plně věnuje práci v České televizi, nejdříve ve funkci šéfproducentky producentského centra, 2000-2004 jako hlavní dramaturgyně programového ředitelství, červenec 2004-únor 2005 šéfdramaturgyně Centra publicistiky dokumentaristiky a vzdělávání, od 1. 3. 2005 vedoucí útvaru dlouhodobé programové strategie a vývoje České televize (se zaměřením na digitální vysílání). Producentsky nebo dramaturgicky se podílela na desítkách dokumentárních filmů i publicistických pořadů. Pracovně se účastnila řady mezinárodních filmových festivalů a televizních trhů (MIPCOM, Cannnes, Cinema de Real v Paříži, IDFA v Amsterdamu atd.). 1997 byla členkou poroty dokumentárních filmů MFF Karlovy Vary, 2005 členkou mezinárodní poroty festivalu Jeden svět. 2004 absolvovala dvouměsíční stáž Eisenhower Fellowships v USA, veřejnoprávní vysílání v USA oblast dokumentárního filmu a digitalizace. Publikace: práce o českém dokumentárním filmu v knize La Cinema Tchêque (sb. Eva Zaoralová a Jean-Loup Passek) články o filmu a o médiích in Záběr, Film a doba, Lidové noviny ad. Rok voleb 2002 Klíčové body v legislativě, změny zákonů a vystupování jednotlivých politických stran v oblasti médií (studie pro Open Society Fund) Odporný svět (beletrie; Brno: Host 2005)
Další komentáře
Bloková výuka: 2.-3. března a 23.-24. března, pá 15:00-18:15, so 9:10-12:25.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2016, jaro 2019.