F0010 Přípravný kurz ke studiu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Bartoš, PhD. (cvičící)
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Janáček Ceniga, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Netolický (cvičící)
Mgr. Aleš Paták, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Polster, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Mgr. Jitka Strouhalová (cvičící)
Mgr. Roman Šteigl, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V poslední době vzrůstá zájem maturantů o studium fyziky na Přírodovědecké fakultě MU, a to nejen tradiční "odborné" fyziky, ale zejména nově akreditovaných profesních bakalářských programů, jejichž absolvování vyžaduje fyzikální vzdělání. Ke studiu se hlásí řada velmi schopných uchazečů, kteří bezesporu mají talent pro výkon své budoucí profese, avšak matematika nebyla při jejich středoškolském studiu jejich hlavním zájmem, popřípadě na jejich škole jí nebyl přikládán velký význam. Cílem předmětu je pomoci právě jim překlenout možné mezery v matematickém zázemí a umožnit jim tak hladký průběh jejich studia v prvním semestru, během něhož již nelze se k opakování středoškolské matematiky vracet. Zápis předmětu je doporučen zejména studentům, kteří nematurovali z matematiky.
Osnova
  • Úpravy algebraických výrazů, funkce, rovnice a nerovnice (goniometrické, exponenciální, logaritmické), soustavy lineárních rovnic, komplexní čísla, analytická geometrie, kuželosečky, vektory, kombinatorika a pravděpodobnost, diferenciální počet, posloupnosti a řady, logika a základní matematické symboly, základy diferenciálního a integrálního počtu.
Literatura
  • ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj z matematiky 1. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. info
  • ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj z matematiky 2. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. info
  • BOČEK, Leo. Matematika pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Prometheus, 1993. ISBN 80-7196-XXX-X. info
Metody hodnocení
Bloková výuka v jednom týdnu - 13 hodin přednášky, 26 hodin cvičení, ukončení zápočtem.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~pavla/kurz.php
www.physics.muni.cz/~pavla/kurz.php
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 13 hod. přednáška, 26 hod. cvičení v jednotýdenním bloku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.