FAV137 Kapitoly z dějin světového dokumentárního filmu po roce 1945

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 15:00–18:15 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz provede studenty dokumentární krajinou období po druhé světové válce do začátku 21. století v dvanácti 90ti minutových blocích tematicky sestavených podle stylistických a režijních přístupů ve světovém dokumentárním filmu. Přednáška s projekcemi by taky měla ohledávat hranice dokumentárního filmu, jeho hybridní formy a ukázat různé podoby zacházení s realitou. Pochybování o pravdivosti cinéma vérité, střihový a found footage film, amatérský film jako materiál, osobní deník, filmová báseň, věda a filmová vizualita, angažovaný film, režírovaná skutečnost – nástin témat a žánrů naznačuje, co studenti v rámci jednotlivých přednášek uvidí a uslyší. Kurz je určen nejen studentům filmové vědy, ale i dalším se zájmem o audiovizuální kulturu a různé i hraniční, objevné a provokativní podoby autorského filmu. Kromě přehledu tendencí a osobností dokumentární tvorby, s geografickým a časovým ukotvením, se přednáška zaměří i na stylistické prostředky, jako je role komentáře a titulků, práce s hudbou, možnosti kamery a střihu. V rámci kapitol se bude mluvit i o žánrech a žánrových příznacích či o technice natáčení a vyrábění vybraných filmů.
Hlavní cíl kurzu: základní orientace v širokém poli dokumentárního filmu po roce 1945, schopnost definovat podoby dokumentárního filmu a jeho hranice.
Osnova
  • I. nové technické možnosti a vztah k svědectví a pravdě: Cinéma vérité / návaznost na Vertova / pochybování o pravdivosti / National Film Board v Kanadě / natáčení s kontaktním zvukem / pořad Candid Eye (1958) / sociologický film v Anglii / Free Cinema / Cinema direct v Americe
  • II. práce s cizím materiálem: střihový film / práce v archivu / found footage okraj dokumentu / politické found footage filmy v severní Americe / kanadský experimentální dokument / rakouská avantgarda a vztah k dokumentu / amatérský film jako materiál / kameru do rukou těm, o nichž film je
  • III. intimní a nenarativní dokument: osobní dokument – deník / spontánní film / „film jednoho gesta“ / deník s politickým obsahem / poetizace dokumentu / filmové básně / lyrický dokument / nenarativní dokument
  • IV. film a věda: populárně-vědecký dokument / věda a experimenty s filmovou vizualitou / vědecký film / antropologická zkoumání / evropské filmy o Africe a nařčení z kolonialismu / etnografický film
  • V. přesvědčení a přesvědčování: propagandistický dokument, agitka / filmy na zakázku / vizuální vynalézavost, experimentální přístup k zakázkovému filmu / angažovaný dokument – jeho témata a žánry / černý film v Polsku / militantní politický film
  • VI. esej a fikce: režírovaná skutečnost vs. hraný dokument / na pomezí dokumentu a fikce / docu-fiction a docu-drama / sci-fi dokument / filmový esej
Literatura
  • DO I. – V. sborník textů o dokumentu. Jihlava: JSAF, 2003–2007.
  • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
Výukové metody
Přednáška a projekce.
Bloková výuka probíhá v těchto čtvrtečních termínech: 25.9., 9.10., 6.11., 27.11., 4.12., 11.12., vždy 15:00-18:15 hod.
Termíny DOPROVODNÝCH PROJEKCÍ (vždy od 15 hod.): 23.10. Obyčejný fašismus (1962-65), 122 min., Michail Romm, 30.10. Příběh větru (1986), 80 min., Joris Ivens, 13.11. Poslední večeře (2005), 58 min., Mats Bigert, Lars Bergström.
Metody hodnocení
Kolokvium: esej a ústní pohovor.
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar. 1981). Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde začíná postgraduální studium. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Šestým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon, byla členem redakčního kruhu měsíčníku Dok.revue. Je šéfredaktorem sborníku textů o dokumentárním filmu DO. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006) nebo film o mracích Oblaka (2007).
PhDr. BcA. Andrea Slováková (b. 1981) She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now starting the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. From 2003 she has worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal and was editor of the monthly about documentary film Dok.revue. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO. As an author, she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006) and film about clouds called Clouds (2007).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2008/FAV137