EN

FF:FAV151 Protektorátní kinematografie - Informace o předmětu

FAV151 Protektorátní kinematografie

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Dvořáková (přednášející), doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 15:00–18:15 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíl přednášky: přehledovým způsobem seznámí posluchače s politickým kontextem, institucionální základnou, významnými osobnostmi a díly kinematografie protektorátu Čechy a Morava. Důraz bude kladen také na produkční základnu české kinematografie v období Protektorátu Čechy a Morava a kulturně-historický kontext české kinematografie a kinematografie dalších obsazených území v neposlední řadě také kinematografie říšské. Kurs je koncipován jako blokový přednáškový cyklus doplněný ukázkami z filmů a dalším seznamem povinných filmových titulů. Po ukončení předmětu by student měl: - znát zpolitický kontext, institucionální základnu, významnými osobnostmi a díla kinematografie protektorátu Čechy a Morava - být schopen s pomocí těchto znalostí analyzovat problémy z dějin protektorátní kinematografie - být schopen písemně formulovat výsledky této analýzy v podobě odpovědí na otýzky testu
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy: - Historické a časové souvislosti: česká kinematografie před / za / po okupaci;
 • - Krystalizace nových mocenských struktur, koncepce filmové politiky, arizace a institucionální změny prvních měsíců po nástupu okupační správy;
 • - Nejvýznamnější osobnosti správy protektorátní kinematografie; - Kontext kinematografie Třetí říše;
 • - Českomoravské filmové ústředí jako zastřešující orgán česky mluvené kinematografie;
 • - Centralizace české filmové výroby, distribuce a exploatace; - Nacistická filmová výrobna Prag-Film;
 • - Filmové diváctví pod hákovým křížem; protesty a alternativní kulturní chování v době Protektorátu;
 • - Vývoj alternativních druh filmu: animovaný a dokumentární film a filmové týdeníky;
 • - Nejvýznamnější tvůrčí pracovníci českého protektorátního filmu; - Průřez žánrovou a obsahovou charakteristikou protektorátní kinematografie, umělecky, divácky a v mezinárodním měřítku úspěšné tituly;
 • - Důsledky protektorátní kinematografie v poválečné době; Problém kolaborace českých filmařů s nacistickým režimem;
 • - Srovnání protektorátní kinematografie se situací v dalších okupovaných oblastech Evropy.
Literatura
 • BEDNAŘÍK, Petr. Arizace české kinematografie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 153 stran. ISBN 8024606194. info
 • MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava : státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 347 s. ISBN 8024603020. info
 • DOLEŽAL, Jiří. Česká kultura za protektorátu : školství, písemnictví, kinematografie. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1996. 284 s. ISBN 80-7004-085-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Volitelný kurz, kolokvium: písemný test

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2009/FAV151