FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dílna pro studující filmology a novináře kriticky představuje setkání dokumentárního filmu s různými podobami jeho textového otisku. Jak se dá o dokumentárním filmu psát v rámci různých žánrů? Jaké překážky a přednosti jednotlivé žánry pro dialog s dokumentem mají? Jaké jsou konvence a jaké možnosti těchto žánrů? Účastníci (studenti oborů filmová věda a žurnalistika) se na přednáškách s ukázkami podrobně seznámí s různými žánry, jimiž bývá (může být) dokumentární film zpracován v tištěných médiích. Lektory jsou především osobnosti z řad novinářů, kteří přednášku zaměřují jednak na teoretická východiska žánru, jednak pomocí ukázek z vlastní tvorby poukazují i na jejich přednosti a překážky.
Hlavní cíl: osvojit si kritické psaní o dokumentárním filmu.
Osnova
 • část I. (v češtině, odpolední část tlumočena do angličtiny - sluchátka pro zahraniční studenty)
 • Kamil Fila / recenze v deníku a na internetu
 • Petr Fišer / komentář
 • Helena Bendová / recenze v odborném tisku
 • Andrea Slováková / editování textů
 • Tomáš Baldýnský / rozhovor
 • Tomáš Feřtek / reportáž
 • Vít Janeček / esej
 • část II. (v angličtině, simultánně tlumočena do češtiny - sluchátka pro české studenty)
 • Bill Nichols / psaní teorie dokumentárního filmu
 • místo konání:
 • přednášky: multimediální sál Vyšší odborné školy grafické, Jihlava psaní textů a kritické semináře: učebny v Budově ateliérů, Dvořákova 12, JIhlava
 • harmonogram:
 • středa 28.10.:
 • dopoledne 10:00-12:50 dílna CZ 3 přednášky (každý má 50 minut, pak 10 min. přestávka); přestávka na oběd 12:50-14:00; odpoledne 14:00-17:50 dílna CZ 4 přednášky (každý má 50 minut, pak 10 min. přestávka)
 • čtvrtek 29.10.: dopoledne 10:00-13:05 dílna ENG 3 přednášky (každý má 55 minut, pak 10 min. přestávka)
 • čtvrtek, pátek, sobota 29. – 31.10.:
 • Účastníci dílen chodí na festivalové filmy a pracují na svých výstupech. Možné konzultace s lektory (každý má vypsané „konzultační hodiny“ 1,5 hod.).
 • Pozor: každý si vybere pouze 1 žánr a připravuje pouze 1 text. optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (pohybují se od 2 do 4 NS).
 • neděle 1.11.:
 • dopoledne 10:00 – 13:00 jednotlivé skupiny paralelně diskutují a rozebírají texty všech studentů
 • 15.11.
 • studenti lektorům odevzdají druhou, přepracovanou verzi svého text
Literatura
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách). Jihlava: JSAF, 2003 – 2008.
 • Dok. revue měsíčník (in Respekt, dříve in Literární noviny).
Výukové metody
Dílna.
Metody hodnocení
Realizace formou blokové výuky v Jihlavě 28.10. – 1.11. 2009 v rámci 13. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Realization: as a part of 13th Jihlava International Documentary Film Festival, October 28 – November 1 in Jihlava, Czech Republic.
Zápočet:
účast na všech 3 přednáškových blocích
absolvování kritického semináře s lektorem
písemná práce - každý student si vybere jeden z žánrů a napíše v jeho intencích výsledný text; optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor(obvykle v rozsahu 4 NS).
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde začíná postgraduální studium. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Šestým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Je šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO a časopisu DOK.revue (in Respekt). Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006) nebo film o mracích Oblaka (2007).
PhDr. BcA. Andrea Slováková (b. 1981)
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now starting the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. From 2003 she has worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO and magazine about documentary film Dok.revue (in Respekt). As an author, she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006) and film about clouds called Clouds (2007).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.