IC032 Antibiotic resistance and energy production, consequences for microbial biotechnology and molecular biology

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Eliora Ron (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2009/IC032