FAV158 Kapitoly z dějin slovenské kinematografie

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Ciel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–18:15 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz sa zaoberá svojou témou z dvoch hľadísk. Na jednej strane sleduje politické, ideologické a historické súvislosti, ktoré ovplyvňovaly modely naratívnej štruktúry slovenských filmov. Zároveň analyzuje aj reflexiu filmovej tvorby (kritickú a teoretickú) a jej vplyv. Na druhej strane sleduje štylistické postupy a rukopis jednotlivých autorov a ich prístup ku skutočnosti, pričom skutočnosť je chápaná nie ako veci o sebe, ale spolu s významami a zmyslom, ktoré im pridávame. Študenti sa tak zoznámia s tvorbou „civilizmu“ (Bielik, Solan, Hollý, Hanák…), „štylizácie“ (Plicka, Uher, Havetta, Jakubisko…) a tiež s tvorbou najnovšej generácie slovenských filmárov orientovaných na dokument (Kerekes, Škop, Lehotský, Vojtek, Rusnoková…). Po absolvovaní kurzu získajú študenti dôkladný prehľad o kontextoch slovenskej kinematografie.
Súčasťou kurzu budú dvd projekcie, resp. vybrané ukážky zo slovenských filmov na dvd nosičoch. Zabezpečí vyučujúci.
Zdroje: viď Literatúra + DVD edícia Slovenského filmového ústavu: 60-te, 70-te a 80-te roky slovenskej kinematografie.
Cieľ kurzu: dôsledné oboznámenie s filmovou tvorbou na Slovensku v historickom a estetickom kontexte 20-teho storočia + analýza súčasného stavu.
Osnova
 • • I. Úvod, študijná literatúr a zdroje.
 • • II. Historické, politické a estetické kontexty.
 • • III. Modely filmovej tvorby 50-tych rokov, následný civilizmus a štylizácia.
 • • IV. Analýza súčasného stavu 1989 – 2009 s dôrazom na dokument.
Literatura
 • MACEK, Václav a Jelena PAŠTÉKOVÁ. Dejiny slovenskej kinematografie. Martin: Osveta, 1997. 599 s. ISBN 8021704004. info
 • Ciel, Martin: Odborná reflexia filmu na Slovensku. Bratislava: VŠMU, 1979
 • Šmatláková, R. – Šmatlák, M: Filmové profily (Slovenskí režiséri hraných filmov). Bratislava: SFÚ, 2005.
 • Branko, P: Straty a nálezy. Bratislava: SFÚ, 1999.
 • Straty a nálezy. Edited by Pavel Branko. 1. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2005. 257 s. ISBN 8085187442. info
 • Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Praha: Národní filmový archiv, 1993.
 • HAMES, Peter. The czechoslovak new wave. 2. ed. London: Wallflower Press, 2005. xi, 323. ISBN 1904764436. info
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ a Jiří CIESLAR. Démanty všednosti :český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002. 387 s. ISBN 80-86102-17-3. info
Výukové metody
Přednáška a projekce. - Termíny blokové výuky: 1., 8., 15. a 22. října (čtvrtek 15:00-18:15).
Metody hodnocení
Kolokvium: test.
Informace učitele
Doc. PhDr. Martin Ciel PhD. (11.2.1963), absolvent Vysokej skoly muzickych umeni v Bratislave, odbor divadelna a filmova veda, specializacia filmova veda. Studium ukoncil v roku 1987, pracoval v Slovenskej akademii vied(Umenovedny ustav, sekcia divadla a filmu), po roku 1989 ako veduci oddelenia vyskumu v Slovenskom filmovom ustave. Dnes posobi ako pedagog na Filmovej a tv fakulte VSMU, zaobera sa teoriou filmu s dorazom na jej historiu a vplyvmi semiotiky a formalizmu na analyzu, zaroven vedie analyticke seminare o filmovych zanroch a sucasnych konceptoch filmovej teorie. Publikoval mnozstvo studii a clankov v odbornych casopisoch, resp. zbornikoch, samostatne knizne publikacie Film.Iluzia a akcia, Filmove myslenie na Slovensku, Pohyblive obrazky. Zucastnil sa vyskumu dejin slovenskej hranej filmovej tvorby. Prednasal na Lincoln Centre a Film Archive v New Yorku, Cinemateke v Tel Avive, Karlovej Univerzite v Prahe, Statnej Univerzite v Minsku. Spolupracoval s viacerymi filmovymi festivalmi na Slovensku a v zahranici ako programovy poradca.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2016, jaro 2017.